Práce na stavbě ašské umělecké školy pokračují. Dokončená by měla být letos

Rekonstrukce části objektu Kulturního centra LaRitma, kde vzniká nové zázemí pro základní uměleckou školu, je akcí, která byla zahájena už v roce loňském, přičemž její dokončení je dle smlouvy o dílo plánováno k 31. květnu roku letošního.Aš lidovka 3

Komplex základní umělecké školy a kulturního centra představují dva navzájem propojené objekty č. p. 42 a 43 v Kostelní ulici. Součástí stavby jsou také úpravy okolí budov a přístavba s vlastním vchodem. Rekonstrukci provádí společnost RMC STAVBY Cheb, cena z výběrového řízení je 39 miliónů korun bez DPH ve výši 21 %.

V těchto zimních měsících se zhotovitel zaměřil na práce uvnitř budovy. Prostory chodeb, učeben, baletního sálu, zázemí pro vyučující, skladů a sociálních zařízení jsou ve stádiu závěrečných úprav omítek a montáží sádrokartonů.Aš lidovka 4

Už před koncem roku došlo na zastřešení přístavby, v brzké době budou v přístavbě osazována okna.

Svažité okolí centra se na jaře upraví schodišti, sítí chodníčků, veřejným osvětlením a opěrnými zdmi. V místě budou vztyčeny čtyři ocelové věže, propojené s terénem úzkými lávkami, v obdobném provedení jako už stojící únikové schodiště, tedy s opláštěním z ocelových tenkostěnných profilů.

Milan Vrbata, tiskový mluvčí Městského úřadu v Aši