Tříkrálová sbírka na Chebsku vynesla 180 tisíc

Tříkrálová sbírka na Chebsku skončila. Nakonec se jim povedlo vybrat přes 180 tisíc korun, což je o téměř padesát tisíc víc, než v loňském roce. V částce je zahrnuta i hodnota peněz, kterou koledníci vybrali v eurech. I když koledníků každým rokem ubývá, veřejnost bývá štědřejší.IMG_3133

„Lidé byli velmi štědří, nesetkali jsme se s žádným odporem, naopak byli jsme mile překvapeni,“ sdělila ředitelka Farní charity v Chebu Eva Kolafová. „Lidé už se nás ani neptali, jestli peníze půjdou na uprchlíky, z čeho měli předloni a vloni největší strach, a já jen mohu potvrdit, že na uprchlíky opravdu částka nepůjde,“ poznamenala ředitelka.

Letos při počítání peněz nastala drobná změna. Pracovníci charity počítali bankovky a mince, ale také vážili, jak je která kasička těžká a dopočítali se tak, kolik každý z koledníků nosí na krku kilo peněz.

„Celková hmotnost peněz dosáhla 34,3 kilogramů a průměrná hmotnost každé kasičky měla 1,3 kilogramů,“ podotkla Eva Kolafová.

Po skončení počítání museli pracovníci vzít do ruky i čistící prostředky, kterými odstranili nalepené pečetě na kolednických kasičkách.

Výtěžek Tříkrálové sbírky 2018 v Chebu a okolí bude rozdělen takto:

– 65% na podporu místních charitních, dobrovolnických a sociálních projektů, z čehož jde letos:

– Na rozvoj služeb domácí péče s hospicovou složkou zabezpečený o.p.s. Hospicem Sv. Jiří v Chebu (40%)

– Na služby starým a nemocným v Chebu, které zprostředkovává Farní charita Cheb a na podporu dobrovolnictví na Chebsku skrze Dobrovolnické centrum při Farní charitě Cheb (35%)

– Na rozvoj služeb Diecézní charity Plzeň v Chebu, která poskytuje pomoc lidem v nouzi – dluhové poradenství, Noclehárnu a azylový dům Betlém, Azylový dům pro matky s dětmi a Nízkoprahové denní centrum (20%)

– Na léčbu a rehabilitaci Jindříška Rady, kterou nehradí zdravotní pojišťovny (5%)

– 15% na podporu charitních sociálních služeb v plzeňském a karlovarském kraji;

– 15% výtěžku je určena na humanitární pomoc v zahraničí;

– 5% na celostátní režii sbírky.

VID