Pomozte k získání prostředků na výuku první pomoci

Včasné poskytnutí první pomoci má velký význam nejen pro záchranu života, ale i pro proces uzdravování a návratu do běžného života.ččk

Na našem oblastním spolku Českého červeného kříže vyučujeme ve znalostech první pomoci nejenom laickou veřejnost, ale i profesionály. Účastníci si zábavnou a interaktivní formou osvojují znalosti a dovednosti, které jsou nutné k záchraně lidského života.

V kurzech jsou využívány pomůcky, které je třeba pravidelně obměňovat za modernější a reálnější.

Podle výše získaných prostředků pořídíme cvičné automatické externí defibrilátory (tzv. AED – přístroje určené k laické resuscitaci za pomocí kterých je možno podat postiženému elektrický výboj a pomoci tak stabilizovat srdeční činnost), transportní a vyprošťovací plachty pro záchranu v terénu či pulzní oxymetry, resuscitační masky a mnohé další.

Podpořením tohoto projektu nám v tom pomůžete!

Jak nás podpořit?

Darovat můžete prostřednictvím následujícího odkazu

http://www.csobpomaharegionum.cz/projekty/karlovarsky/2016725/vyukove-pomucky-pro-skoleni-prvni-pomoci

nebo

Zasláním příspěvku na sbírkový účet Číslo sbírkového účtu je 101 7777 101/0300 – nutností je uvedení variabilního symbolu 20175206.

Budeme Vám velmi vděčni za jakoukoliv formu a rozsah Vaší podpory, která nám umožní pomáhat.

Děkujeme za Vaši laskavost.

Jakub Jestřáb, OS ČČK Cheb