Zmodernizované oddělení nemocnice přijme první pacienty v říjnu 2019

Dokončení revitalizace areálu Nemocnice Cheb patří k největším investičním akcím Karlovarského kraje. Po jejím dokončení v říjnu 2019 bude pacientům nejen z celého regionu sloužit nový pavilon s moderními operačními sály a kvalitním zázemím pro zdravotníky. Nemocnice nabídne podstatně vyšší úroveň péče v základních oborech i specializované onkologii. Z celkového objemu nákladů, které činí asi 497 milionů korun s DPH z krajského rozpočtu, se zatím prostavělo 67 milionů korun s DPH. Na financování projektu přispěje také město Cheb částkou do výše 40 milionů korun.IMG_6590

Během listopadu stavebníci dokončili práce na výstavbě železobetonového skeletu nového pavilonu „A1“. V současné době probíhají práce na vyzdívkách vnitřních dispozic a na vnitřních instalacích. „Práce jsou rozděleny do sedmi etap. Dokončena byla příprava území, demolice dožilého objektu A, provedení inženýrských sítí. Nyní se buduje nový pavilon, s jeho dokončením se počítá v srpnu příštího roku. Následovat bude rekonstrukce a přístavba pavilonu B. Samozřejmě je zapotřebí připravit i nové komunikace, zpevněné a parkovací plochy,“ vysvětlil náměstek hejtmanky Dalibor Blažek. Práce provádí společnost Energie stavební a báňská a. s. z Kladna ve sdružení se společností VCES a. s.

V novém čtyřpatrovém pavilonu A se bude nacházet několik operačních sálů, dětská ambulance, lůžková část dětského oddělení s kapacitou 20 lůžek a také porodnice. V opraveném pavilonu B budou umístěny specializované ambulance a lůžková oddělení chirurgie, ORL i interny. “Samozřejmě stavba s sebou nese řadu komplikací pro naše zaměstnance, pacienty i návštěvníky. Od zvýšené hlučnosti až po nutnost uzavřít část areálu. Díky jejich trpělivosti se ale město Cheb po letech, kdy bylo zdravotnictví spíše na okraji zájmu, konečně dočká důstojné a moderní nemocnice,” řekla předsedkyně představenstva Karlovarské krajské nemocnice Jitka Samáková.

V návrhu rozpočtu na rok 2018 má kraj další finance na pokračování dostavby chebské nemocnice.

„Návrh rozpočtu na příští rok schválila Rada kraje, dále se jím budeme zabývat na jednání krajského zastupitelstva 7. prosince. Na rekonstrukci a dostavbu Nemocnice Cheb máme v plánu dát 150 milionů korun, ale s dalšími potřebnými investicemi počítáme i pro ostatní nemocnice. Karlovarská nemocnice se dočká přestavby porodnice za 50 milionů a budeme mít také připraveno 116 milionů na nové operační sály s kompletním zázemím pro sokolovskou nemocnici. Nemalé finance jdou samozřejmě na pořízení přístrojů a dalšího vybavení. Znovu ale opakuji, že jedna věc jsou nové budovy a „rentgeny“, druhá pak, aby s nimi měl kdo pracovat a starat se o pacienty,“ dodal krajský radní Jan Bureš.