Tři obce v Karlovarském kraji si vysloužily Odpadového Oskara 2017

Ostrov nad Ohří – Nová Ves, Velká Hleďsebe a Ostrov nad Ohří jsou obce, které v Karlovarském kraji vyprodukovaly ve svých kategoriích (1) nejméně směsného komunálního odpadu (na osobu a rok) a vydobyly si tím titul Odpadový Oskar 2017 Karlovarského kraje. Skvělé výsledky svědčí o dobrém nastavení odpadového hospodářství, podmínek pro třídění, motivace občanů nebo třídění bioodpadu. Krajská úroveň soutěže navazuje na celorepublikovou soutěž Odpadový Oskar, jejíž výsledky oznámil spolek Arnika už začátkem července. Protože o celkových výsledcích mnohdy rozhodoval rozdíl jen několika málo kilogramů, zaslouží si krajští šampioni stejnou pozornost, jako ti celorepublikoví. Jejich praxe a zkušenosti mohou sloužit jako dobrá inspirace pro ostatní obce a města. Arnika rozdává Odpadové Oskary už potřetí.popelnice

 Celkové celorepublikové pořadí kvalifikovaných obcí a měst je přílohou této tiskové zprávy

 „Nízká produkce odpadů v obcích není samozřejmost. Zájem o téma, pravidelná osvěta veřejnosti a dobré nastavení celého systému nakládání s odpady v obci, to vše jsou předpoklady dobrých výsledků. Třídění odpadů může být samofinancovatelné či významně levnější než likvidace směsného odpadu na skládce či ve spalovně. Pokud tomu tak není, má obec ještě rezervy,“ komentuje výsledky obcí koordinátor soutěže Milan Havel.

 Základním kritériem pro kvalifikaci obce do soutěže je produkce směsného komunálního odpadu pod 150 kg na osobu a rok. Tento limit organizátoři zvolili proto, že jde o hodnotu, které se běžně daří dosahovat v sousedních státech, v Česku ale tato meta stále není běžná. Oproti Rakousku a Německu je u nás totiž průměrná produkce směsného odpadu asi o třetinu vyšší. Rozhodovala přitom data vykázaná obcemi za rok 2015.

 Výherci Odpadového Oskara 2017 v Karlovarském kraji:

 

  • obce do 1000 obyvatel

Nová Ves s produkcí směsných komunálních odpadů 48,6 kg/ob. (obhájila 1. místo z předchozích let.

 

  • obce od 1001 do 5000 obyvatel

Velká Hleďsebe s produkcí směsných odpadů 85,8 kg/ob. V obci se v roce 2015 vytřídilo přes 65 kg surovin v přepočtu na 1 obyvatele, což výrazně překračuje republikový průměr.

 

  • města nad 5000 obyvatel

Ostrov nad Ohří s produkcí směsných komunálních odpadů 135,5 kg/ob. (jediné město nad 5000 obyvatel). V Ostrově domácnosti platí za odpady podle objemu nádob na směsný odpad. K třídění odpadu se ve městě nepoužívají klasické kontejnery o objemu 1,1 m3, ale kontejnery větší, o objemu 3,5 m3, což snižuje potřebu jejich vyvážení. Pochvalu si město zaslouží i za přehledné zveřejňování výsledků třídění ve Výročních zprávách. Více na: http://arnika.org/mesto-ostrov .

 Úspěšné obce sledují trendy, kterým se postupně budou muset přizpůsobit všichni. V roce 2020 tak například bude možné skládkovat pouze asi 100 kilogramů směsného odpadu na jednoho obyvatele (2). Na dohled jsou ale i další legislativní změny, na které budou obce muset reagovat.

 „V rámci přechodu na tzv. oběhové hospodářství přijal v březnu letošního roku Evropský parlament ambiciózní cíle pro oblast odpadů (3). Navrhuje v roce 2025 recyklovat 60 % a v roce 2030 dokonce 70 % komunálních odpadů, v roce 2030 skládkovat max. 5 % komunálních odpad. Ač nepovažujeme úroveň recyklace pro odpadové hospodářství města a obcí za klíčový faktor, faktem je, že těchto výsledků ti nejlepší už dosahují,“ dodává k novinkám Havel.