Děti v Aši budou mít novou uměleckou školu

Přeměna části Kulturního centra LaRitma na hudební školu pokračuje. V současné době probíhají bourací práce, odstraňování pařezů a zbytků zeleně i hloubení základů. Stavba v sobě nezahrnuje jen umístění tříd „zušky“ do dosud nezrekonstruovaného křídla budovy, ale také přístavbu s novým vstupem a úpravy širšího okolí.ž lidovka

„Základní umělecká škola v Aši v současné době sídlí v budově v Šaldově ulici. Ve školním roce 2016/2017 do školy docházelo 534 žáků, z  toho 270 do hudebního oboru a 264 do nehudebních oborů. Na škole vyučuje 25 pedagogů. Škola v současné době přijímá nové žáky pro následující školní rok. Podat přihlášku je možné do 8. září,“ informoval Milan Vrbata, tiskový mluvčí Městského úřadu v Aši.

Zakázku získala společnost RMC STAVBY Cheb, která vyhrála výběrové řízení s cenou bezmála 39 miliónů korun (cena bez DPH), termínem dokončení je poslední květnový den příštího roku.

Foto: Mú Ašž lidovka 1