V chebské nemocnici bude pacientům pomáhat nový rentgen

Nový terapeutický rentgen, který bude pomáhat pacientům například s artrózou, zahájil v těchto dnech provoz v chebské nemocnici. K plnému uvedení do provozu dochází se zpožděním, protože krátce po instalaci přístroje došlo ke krádeži části komponent. Vyšetřování policií, následná nutná dodávka nových dílů, jejich montáž i nutnost provedení všech kontrol znovu tak umožnily léčbu pacientů až nyní.žžž nový rentgen

Přístroj značky Wolf T 200 je určený k nenádorové terapii a bude pomáhat především pacientům s artrózou nebo s takzvanou ostruhou, u kterých selhala konvenční léčba.

„Nový přístroj nahradí zastaralý a technicky opotřebovaný přístroj, který se v chebské nemocnici používal,” říká MUDr. Josef März, generální ředitel Karlovarské krajské nemocnice. Dosavadní rentgen TUR 250 používaný chebskými lékaři totiž pocházel z roku 1969 a po 44 letech provozu již nedokázal plnit současné požadavky na tato zařízení. „Nový přístroj je nejen přesnější, a tím pádem i efektivnější, ale měl by mít i výrazně vyšší provozní spolehlivost.”

„Cílem nenádorové radioterapie je úleva od obtíží způsobených nezhoubným onemocněním, eventuálně zabránění zhoršení funkce postiženého orgánu po vyčerpání všech ostatních standardních léčebných metod, jako je aplikace kortikoidů, rázová vlna a podobně,” dodáví MUDr. Pavel Krištof, primář chebského Oddělení radioterapie a klinické onkologie.

 

Ročně by tuto léčbu mělo v Chebu absolvovat kolem 300 pacientů z celého Karlovarského kraje. Stejně jako u dalších podobných metod je ale pro podstoupení takového nezbytné doporučení ošetřujícího lékaře.