ČSSZ vyplatila v březnu 2017 důchod 537 sto a víceletým důchodcům

Z údajů České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) vyplývá, žev březnu 2017 pobíralo důchod 472 žen a 65 mužů, kterým bylo sto a více let. Nejvíce jich žilo v Praze (101) a v Jihomoravském kraji (81), nejméně v kraji Karlovarském (13).peníze-1-na-web

Nejstarším důchodcem v České republice je žena, která se narodila v roce 1908 a žije v Jihomoravském kraji, druhá nejstarší důchodkyně se narodila ve stejném roce a žije v kraji Vysočina. Nejstarší muž, který od ČSSZ v březnu pobíral důchod, se narodil v roce 1912 a bydlí v Královéhradeckém kraji.

Z celkového počtu 537 sto až stoosmiletých seniorů je 186 stoletých, 121 stojednoletých a 101 stodvouletých.

Ke stým narozeninám obdrží senioři rozhodnutí o trvalém zvýšení důchodu o 2 000 Kč a také osobní dopis ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové. Obojí předávají stoletým jubilantům osobně zástupci místně příslušné okresní správy sociálního zabezpečení. Ti se shodují, že oslavenci mají většinou zájem o dění kolem sebe, rozdávají úsměvy a často se pochlubí i zajímavými koníčky (hra na klavír, kreslení, sledování sportu apod.). Receptem na dlouhověkost je podle většiny stoletých seniorů aktivita a činorodost až do pozdního věku a optimistický postoj k životu.

 

Tabulka: Počet sto a víceletých starobních důchodců podle krajů*)

(údaje k březnu 2017)

Kraj Muži Ženy Celkem
Hl. m. Praha 15 86 101
Středočeský kraj 3 43 46
Jihočeský kraj 1 25 26
Plzeňský kraj 3 18 21
Karlovarský kraj 3 10 13
Ústecký kraj 3 29 32
Liberecký kraj 2 20 22
Královéhradecký kraj 5 25 30
Pardubický kraj 1 28 29
Kraj Vysočina 2 29 31
Jihomoravský kraj 12 69 81
Olomoucký kraj 1 34 35
Zlínský kraj 7 17 24
Moravskoslezský kraj 7 39 46
Česká republika 65 472 537

*) Zdrojem je evidence vyplácených důchodů.

Graf: Vývoj počtu stoletých a starších starobních důchodců podle pohlaví

(údaje od prosince 2011 do března 2017)

graf století