V muzeu bude podepsána pamětní listina a zahájená výstava

Partnerství měst Františkovy Lázně a německého Bad Sodenu letos slaví 25 let spolupráce. Ve františkolázeňském muzeu proto dojde k podpisu listiny, která stvrzuje další spolupráci obou lázeňských měst. Zároveň zde bude připravená malá výstava k dějinám obou partnerských měst.ž s muzeum

V roce 2017 oslavuje město Františkovy Lázně  a Bad Soden čtvrt století spolupráce.  U této příležitosti už letos podepsali zástupci obou měst již 13. ledna v Bad Sodenu listinu, v níž „obě města stvrzují svou vůli nadále pokračovat ve spolupráci a rozvoji vzájemného přátelství“. Za účelem stvrzení společného záměru také před františkolázeňskou veřejností bude tato listina představiteli partnerských měst podepsána také zde ve Františkových Lázních. Slavnostost proběhne v pátek 19. května 2017 v 17 hodin v Městském muzeu Františkovy Lázně.

„Jsem rád, že smlouva, která se podepisovala hned po revoluci, není jen pasivní, ale je o aktivní spolupráci a výměně zkušeností. Věřím, že tak to bude i v budoucnosti,“ uvedl Jan Kuchař, starosta Františkových Lázní.

„Výstava uspořádaná u příležitosti podpisu smlouvy o další spolupráci partnerských měst má za účel upozornit místní veřejnost na čtvrtstoletí trvající spolupráci partnerských měst a krátce obě města představit,“ uvedla dokumentátorka františkolázeňského muzea Petra Polívková. Výstava tak navazuje na paralelní událost na německé straně, jež v Bad Soden proběhla českou veřejností téměř bez povšimnutí. Výstavu tvoří předměty a panely zapůjčené od Městského musea Bad Soden (Stadtmuseum Bad Soden), doplněných o vlastní exponáty a českou verzi textů.

Umístěna bude ve východním sále 2. nadzemního podlaží budovy Městského muzea ve Františkových Lázní. Expozici bude možno zhlédnout od pátku 19. do  20. srpna.