Nákup zboží za akční ceny se nemusí vždy vyplatit

V české obchodní síti se i v roce 2016 spotřebitel setkával s tím, že deklarovaná cena zboží ve slevě byla při platbě u pokladny zcela jiná. V roce 2016 Česká obchodní inspekce uskutečnila 5 355 kontrol zaměřených na dodržování nabídky a prodeje zboží za akční slevy a zboží ze sezónních slev. Porušení obecně závazných právních předpisů zjistila v 2 290 případech, což je 42,8 %. V této oblasti se situace oproti roku 2015 nezlepšila (43% zjištění). I nadále se inspektoři nejčastěji setkávali s tím, že prodávající neinformovali spotřebitele o ceně prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb v souladu s cenovými předpisy, zejména ho pak neseznámili s konečnou cenou, tj. cenou po slevě. Česká obchodní inspekce v roce 2016 pravomocně uložila 1 801 pokut v celkové výši téměř 16,5 milionů, což je o 392 pokut a téměř o 3,2 milionů více než v roce 2015. „Nákup zboží ve slevě je pro českého spotřebitele stále atraktivní. Česká obchodní inspekce však doporučuje, především kupujícím v obchodních řetězcích, kde často probíhají celoroční výprodeje, pečlivě si kontrolovat, zda avízovaná cena na letáku nebo v regálu odpovídá ceně účtované,“ říká k problematice ředitel České obchodní inspekce Mojmír Bezecný.   OLYMPUS-DIGITAL-CAMERA

Česká obchodní inspekce provedla v období od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2016 celkem 5 355 kontrol, které byly zaměřené na nabídku a prodej zboží za akční slevy a zboží ze sezónních slev. Cílem bylo ověření dodržování zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a dalších obecně závazných právních předpisů.

Porušení obecně závazných právních předpisů shledali inspektoři ČOI v 2 290 případech (tj. 42,76 %).

Kontroly prodeje zboží ve slevě a za akční ceny – rok 2016
Inspektorát počet kontrol kontroly se zjištěním zjištěná porušení v %
Středočeský a Hl. město Praha 487 104 21,3%
Jihočeský a Vysočina 596 288 48,3%
Plzeňský a Karlovarský 592 302 51,0%
Ústecký a Liberecký 1 387 445 32,1%
Královéhradecký a Pardubický 685 291 42,5%
Jihomoravský a Zlínský 981 535 54,5%
Moravskoslezský a Olomoucký 627 325 51,9%
Celkem 5 355 2 290 42,8%

Zjištěné nedostatky

Nejčastěji se jednalo o porušení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele:

V 893 případech bylo zjištěno porušení ustanovení § 12, které se týká povinnosti prodávajících informovat spotřebitele o ceně prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb v souladu s cenovými předpisy, zejména seznámit spotřebitele s konečnou cenou, tj. cenou po slevě

V 610 případech se jednalo o porušení ustanovení § 3, kdy nebyly dodrženy zásady poctivosti prodeje a nabídky zboží a služeb

V 596 případech byly zjištěny nedostatky ustanovení §§ 9, 10, 11 vztahující se k informačním povinnostem prodávajících při nabídce a prodeji výrobků a služeb

V 296 případech bylo zjištěno porušení ustanovení § 16 o nevydání dokladu o zakoupení výrobků nebo služeb, ačkoli o něj spotřebitel požádal, nebo vydání dokladu bez zákonem stanovených náležitostí

Ve 161 případech bylo kvalifikováno porušení ustanovení §§ 4, 5, 5a tzn. používání nekalých obchodních praktik, například se jednalo o klamavé chování a klamavé opomenutí, kdy ve většině případů šlo o neposkytnutí zákonem stanovených informací, případně o poskytnutí neúplných či jinak zavádějících údajů

Ve 223 případech došlo k porušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1007/2011 o názvech textilních vláken a souvisejícím označování materiálového složení textilních výrobků.

Ve 190 případech bylo zjištěno porušení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky.

Ve 149 případech bylo zjištěno porušení jiných právních předpisů.