Hasiče zaměstnávají požáry trávy a lesního porostu. Od začátku měsíce k nim vyjížděli dvacetkrát

Suchá tráva po zimě začne velmi rychle hořet. Stačí i jediný nedopalek cigarety.  Od začátku měsíce likvidovali hasiči přes dvacet požárů trávy a lesního porostu.hasiči tráva 3

„Od začátku března likvidovali hasiči v kraji 21 požárů suché trávy či lesního porostu. Požáry trávy jsou typické pro první jarní měsíce, kdy vymrzlá suchá tráva velmi snadno začne hořet. Stačí pak i jediný nedopalek cigarety či pár jisker například od kol vlaků a oheň se poté suchým porostem rychle šíří. Zvlášť v kombinaci se slunečným počasím, kdy se ohřeje okolní vzduch, je riziko požáru trávy velmi vysoké,“ vysvětlil Martin Kasal, mluvčí HZS Karlovarského kraje. Požáry trávy tak hasiči řešili v Aši, Chebu, Habartově, Hradišti, Krásně, Kraslicích, Dolním Žandově či Jindřichovicích, lesní požáry pak ve Františkových Lázních, Plesné či Chebu.

„Vysoké nebezpečí travních požárů je především v rychlosti šíření, které je v závislosti na síle větru téměř nekontrolovatelné. Například včerejší požár u Kraslic se šířil směrem k rodinným domům, hasiči na místě se tak zaměřili především na zastavení takzvané fronty požáru ve směru k obydlené části místa zásahu a na místo volali posily,“ uvedl mluvčí.

V uváděném období zatím požáry travních a lesních porostů nenapáchaly žádné škody. Na jejich likvidaci se podílelo 26 jednotek hasičů.hasiči tráva 2

Přímo vypalování suché trávy po zimě je zakázané zákonem. Je možné kontrolovaně spálit jen shrabanou trávu na jedné hromadě. V těchto případech je nutné dodržovat několik pravidel, která snižují riziko vzniku požárů při pálení biologického odpadu:

  • velikost hromad klestí, případně zbytků po těžbě, po úklidu suché trávy a podobně je nutno volit tak, aby shořelo během pracovní směny nebo v době, kdy je na místě přítomen dozor,
  • při náhlém zhoršení počasí – silném větru – pálení ihned přerušte a oheň uhaste,
  • místo pro pálení izolujte pruhem širokým nejméně 1 m, kde budou odstraněny hořlavé materiály až na minerální půdu (zeminu),
  • místo spalování musíte zabezpečit dostatečným množstvím hasebních látek,
  • místo pálení můžete opustit až po úplném uhašení ohně,
  • po dobu 5 dnů nebo do vydatného deště místo pálení pravidelně kontrolujte,
  • příjezdové cesty vedoucí k místům spalování nesmí být zataraseny,
  • spalovat klest či odpad lze pouze v bezpečné vzdálenosti od obytných nebo hospodářských objektů,
  • osoba mladší 15 let nemůže odpad spalovat bez přítomnosti osoby starší 18 let, která je spalováním pověřena.

Kromě plánovaného kontrolovaného pálení trávy či klestu by všichni v aktuálním období měli být opatrnější při jakékoliv manipulaci s otevřeným ohněm. Ať už se jedná o již zmíněné nedopalky cigaret, nebo jen malý táborový ohýnek. Suchá tráva po zimě a vítr je ideální kombinace pro to, aby i ze sebemenšího ohně rychle vznikl velký požár.hasiči tráva 1

Fotografie z požáru suché trávy v Krásně na Sokolovsku. Autor HZS Karlovarského kraje