Jiří Pasz: Všechny barvy naděje aneb Jak Haiti (ne)přichází o školáky

Slavnostní vernisáží bude ve středu zahájená výstava s názvem Všechny barvy naděje aneb Jak Haiti (ne)přichází o školáky. Expozice, která bude k vidění v chrámu svatého Mikuláše a Alžběty v Chebu, vznikla pod záštitou Arcidiecézní Charity Olomouc (ACHO) a potrvá do konce března. Soubor fotografií vznikl v rámci monitorovací cesty na Haiti na podzim 2015.výstava Mikuláš

Akce se uskuteční ve středu 1. března od 18 do 20 hodin.  ACHO se na Haiti od roku 2005 zaměřuje na pomoc těm nejchudším a nejzranitelnějším skupinám obyvatel v těžce dostupných oblastech, které stojí mimo zájem vlády a dalších organizací. Soustředí se především na zvýšení vzdělanosti, zlepšení zdraví, zemědělství a komunitní rozvoj. ACHO se také podílela na humanitární pomoci po ničivém zemětřesení v roce 2010, které zachvátilo hlavní město Port-au- Prince včetně okolních oblastí, a vyžádalo si přes 250 000 obětí.

Autor Jiří Pasz
Vystudoval Humanitární pomoc a sociální práci v Olomouci a Mezinárodní rozvojová studia v Utrechtu. Pracoval jako sociální pracovník s Romy, na prevenci korupce v ČR, či na destigmatizaci lidí s duševním onemocněním. Fotil pankáče v Barmě, psal o dětských vojácích v Ugandě a točil dokument o prostitutkách v Nepálu. Specializuje se na lidská práva a zvyšování povědomí o humanitárních a rozvojových problémech.