Nemocných v kraji stále ubývá

Počty akutních respiračních infekcí (dále jen „ARI“) v Karlovarském kraji klesají. Došlo jen k malému navýšení onemocnění u dětí v okrese Karlovy Vary.doktor-ilu.-1-na-stránky

Nemocnost klesla v dospělé populaci a u dětí byl zaznamenán nepatrný nárůst nemocnosti. Nemocnost v jednotlivých věkových skupinách v Karlovarském kraji a celkovou nemocnost v ČR uvádí následující tabulka č. 1.

Nejvyšší nemocnost ARI v 8. kalendářním týdnu 2017 byla v okrese Sokolov (803 nemocných na 100 000 obyvatel) a nejnižší v okrese Karlovy Vary (662 nemocných na 100 000 obyvatel), v okrese Cheb byla nemocnost 763 na 100 000 obyvatel. Oproti minulému týdnu došlo k poklesu počtu ARI v okresech Cheb o 23,6 % a v okrese Sokolov o 1,8 %, pouze v okrese Karlovy Vary došlo k nárůstu počtu ARI o 20,2 %.