Mezi Chebem a Karlovými Vary bude výluka

Z důvodu modernizace kolejiště, výstavby podchodu a nových nástupišť zahájí Správa železniční dopravní cesty  v pondělí  27. února rozsáhlou výluku v železniční stanici Chodov. Výluka potrvá až do  19. června 2017. Provoz přes stanici Chodov a úseků  do Nového sedla a Nové role bude zcela zastavený. České dráhy připravily výlukový jízdní řád (je v příloze tohoto e-mailu), podle kterého budou jezdit vlakové spoje i spoje náhradní autobusové dopravy.DSC_2155

  • všechny vlaky na trati 140 mezi Chebem a Karlovými Vary pojedou po odklonové trase, mimo železniční stanici Chodov
  • vlaky rychlíky v obou směrech zastaví mimořádně v železniční stanici Nové Sedlo
  • cestující z/do Chodova budou od všech vlaků z/do Nového Sedla přepraveni autobusy náhradní dopravy
  • náhradní autobusová doprava bude zavedena i trati 144 (Loket – Nová Role) v úseku Nové Sedlo – Nová Role
  • cestující bez platné jízdenky má povinnost si u řidiče autobusu zakoupit jízdenku pro úsek Chodov – Nové Sedlo u Lokte a opačně. Cestující z Chodova pokračující v jízdě přes Nové Sedlo u Lokte dále vlakem směr Karlovy Vary, Cheb nebo Loket budou odbaveni ve vlaku u průvodčího, cena jízdenky zakoupené v autobusu bude odečtena.

České dráhy se na  cestující obracejí s prosbou, aby upřednostnili nákup jízdních dokladů v předprodeji u kterékoli pokladní přepážky ČD nebo on-line přes eShop ČD nebo v mobilní aplikaci Můj vlak. Pokladní přepážka v železniční stanici Chodov bude od 1. 3.  do 18.6. 2017 otevřena pouze v pondělí.
Ceník jízdného v autobusech náhradní dopravy: Základní jízdné jednosměrné 10,- Kč Zlevněné jízdné jednosměrné* 5,- Kč (platí pro děti, důchodce, žákovské jízdné, ZTP, ZTP-P a držitele InKarty

Zastávky náhradní autobusové dopravy :
Nové Sedlo        před staniční budovou
Chodov            autobusová zastávka „Chodov závodní klub“  (ke staniční budově autobus NAD nebude zajíždět)
Mírová               autobusová zastávka „Mírová“
Božíčany           autobusová zastávka „Božíčany“
Nová Role          před staniční budovou