Budova chebského nádraží se stala kulturní památkou. Letos začne rekonstrukce nástupišť

Chebské železniční nádraží se stalo kulturní památkou. Stavba vznikla v letech 1958-1962 a pochází z dílny architekta Josefa Dandy, specialisty na převážně dopravní stavby v poválečném Československu. Mimořádná je nejen samotná odbavovací budova, ale také bohatá výzdoba a díla v duchu bruselského stylu. V letošním roce dojde také k zahájení rekonstrukce nástupišť, kde přibude bezbariérový přístup.OLYMPUS DIGITAL CAMERA

„Ministerstvo kultury dospělo k závěru, že se jedná v případě prohlašovaných věcí areálu železniční stanice Cheb, o kvalitní ukázku realizace výpravní železniční budovy z let 1958-1962 od architekta Josefa Dandy, který se v poválečném Československu specializoval na dopravní stavby, především železniční,“ uvedla mluvčí ministerstva kultury Simona Cigánková. Konkrétní části prohlašovaného areálu se dochovaly v autentickém stavu co do dispozice, tak stavebních konstrukcí. „Součástí této průmyslové, drážní stavby je bohatá výzdoba a řada hodnotných uměleckých děl v duchu bruselského stylu, inspirovaného výstavou EXPO 58 v Bruselu. Jedná se především o mozaiky s kosmickými náměty od Jaroslava Moravce či dělící stěny v prvním patře vytvořené ze skleněných panelů ohýbaného skla od Benjamina Hejlka a Jana Štibycha,“ informovala mluvčí. V prostorách čekárny mohou nejen cestující obdivovat dvě mozaiky s podpisem V. S. Krumpachové. V hale celnice je umístěná kovová plastika od Huga Demartiniho. Svým umístěním, charakterem a historickou podstatou splňují předmětné věci podmínky, pro prohlášení věci za kulturní památku.

Ještě v letošním roce je na chebském nádraží naplánována rekonstrukce nástupišť. „ Plánované úpravy se dotknou všech nástupišť, kde budou upraveny jejich jednotlivé délky a úpravy jednotlivých nástupišť proběhnou tak, aby splnily normové parametry,“ sdělil Marek Illiaš, mluvčí  Správy železniční dopravní cesty, státní organizace. „Nad nástupišti budou zrekonstruovány stávající přístřešky tak, aby plnily podmínky památkové ochrany,“. Cestování zdravotně postiženým zlepší výtahy, které umožní bezbariérový přístup na všechna nástupiště. Cestující musí počítat s některými omezeními, protože opravy budou probíhat za plného provozu.