Pod chlapcem se prolomil led. Policisté ho zachránili z vody

Pohyb na zamrzlých vodních plochách je velmi riskantní a to i při silných mrazech. Ledová plocha například nemusí být všude stejně silná. Policisté už v Sokolově zachraňovali dvanáctileté dítě, pod kterým se probořil led na zamrzlém jezírku.Záchrana dítěte 1

„Asi 5 m od břehu zamrzlého rybníka propadl ledem 12 letý chlapec. Jeden z policistů se na úvazu na laně plazil po ledu pro chlapce a vytáhl jej z ledové vody ven. Promrzlého chlapce poté předali do péče lékařů,“ řekla Kateřina Böhmová, mluvčí policie Karlovarského kraje.

Případ zburcoval i hasiče. „Dítě propadlé ledem v jednom z jezírek v Areálu zdraví v Sokolově hlásilo v pátek v půl čtvrté odpoledne hned několik svědků na tísňovou linku záchranářů. Na místo tak okamžitě vyjely všechny složky IZS, ze sokolovské stanice hasičů dvě družstva se člunem,“ sdělil mluvčí HZS Karlovarského kraje Martin Kasal. První byla na místě hlídka policie, policisté nezaváhali ani na chvíli, použili na zajištění tažné lano z auta a jeden z policistů se po ledu doplazil až k díře zhruba pět metrů od břehu, kde byl probořený dvanáctiletý chlapec. Toho pak s ostatními policisty vytáhli na led a na břeh. V tu chvíli na místo přijeli i hasiči, kteří si chlapce převzali, sundali mu mokré oblečení a zabalili jej do deky. Poté se už o chlapce postarala záchranná služba. „Hasiči zkontrolovali místo zásahu, zda není ještě někdo další v ohrožení, po provedeném průzkumu se vrátili zpět na základnu,“ doplnil mluvčí.

Pohyb po zamrzlých ledových plochách je rizikový i za silných mrazů. Ledová vrstva nemusí být všude stejně pevná, proudění pod ledem či různé předměty pod vodní hladinou mohou narušit strukturu ledu a hrozí pak prolomení a propadnutí. Při pohybu na zamrzlých vodních plochách je tak důležité dodržovat hlavní bezpečností zásady:

Ta nejdůležitější je, pokud to není nutné, tak na led vůbec nevstupovat. Pokud ano, a jestliže potřebujete přejít zamrzlou vodní plochu, je třeba dbát co největší opatrnosti – možnost prasknutí ledové krusty je vysoká zejména u ploch s přírodním přítokem a odtokem, kde jsou vyšší teploty v místech průtoku.

Po ledové ploše se nepohybujte ve skupinách, může dojít k lokálnímu přetížení ledu a k jeho náhlému prasknutí.

Při pohybu po zamrzlé vodní ploše se mezi jednotlivými osobami doporučuje udržovat vzdálenost cca 5m a být navzájem spojeni pomocí lana, obdobně jako při zimní vysokohorské turistice.

Zatížení je vhodné rozložit na co největší plochu, proto při pohybu po ledové ploše využívejte pomůcky zvyšující zatěžovanou plochu (lyže, sněžnice apod.).

Při plánované cestě na zamrzlou vodní plochu využijte oblečení z umělých vláken (tzv.funkční prádlo, polyester, polyamid apod.) – při propadnutí do vody nedochází k tak zásadnímu nasáknutí oděvu jako v případě přírodních materiálů (bavlna, vlna, peří apod.). Oblékněte se teple, ale střídmě.

Při samotné záchraně tonoucích osob z ledové vody – po propadnutí – je v první řadě nutné nejdříve uvědomit složky IZS (Integrovaný záchranný systém) linky 112 nebo 150 a 155. K okraji propadlého ledu se pak přibližujte s ohledem na svoji vlastní bezpečnost, velice opatrně, s využitím co největší plochy (plazením, s použití žebříků, desek, klád nebo plavidel) a pokud možno upoutáni na laně s jakýmikoliv i improvizovanými plovacími pomůckami. Nikdy nepřetěžujte své síly a schopnosti.

Po vytažení tonoucího z vody u něj zajistěte základní životní funkce, případně zahajte resuscitaci a vyčkejte příjezdu Zdravotnické záchranné služby (155). Pokud je tonoucí při vědomí, ihned jej zbavte mokrého oděvu a zabalte do suchého. Udržujte tepelný komfort!

Na záchranu osob propadlých v ledu používají hasiči speciální pomůcky, především takzvané suché obleky, které chrání záchranáře před chladem v ledové vodě, a dále řadu pomůcek pro zajištění tonoucího. Na tento typ záchrany hasiči také pravidelně v zimních měsících na zamrzlých vodních plochách cvičí všechny způsoby záchrany.