Vánoční zamyšlení

Rozjímavé, pokojné a požehnané svátky… Rok se sešel s rokem a jsou tu opět vánoční svátky, přesněji řečeno svátky Narození Ježíše Krista. Svátky, během kterých si křesťané připomínají narození/vtělení zaslíbeného Vykupitele a Božího Syna, který jednou pro vždy porazil pokušitele a nabídl člověku spásu. Vánoce samy o sobě jsou úvodním dějstvím toho vítězství, které je plně završeno a dokonáno o Velikonocích. Porozumět způsobu toho zápasu znamená porozumět větší měrou i povaze vánočních svátků. Křesťanské vánoční svátky předně poukazují k oběti na kříži, která bude v budoucnosti přinesena. Nabádají každého člověka k usebrání a k otázce, nakolik je skutečně každý z nás schopen se za druhé v lásce sebeobětovat. Sebeoběť v lásce za druhé je přitom chápána jako vlastní seberealizace a test osobní zralosti, odpovědnosti a síly. Bez oběti není možné milovat ani zvítězit. Způsob toho „sametového“ vítězství zároveň odmítá hrubou sílu jako prostředek dosažení cíle. Ježíš se rodí jako bezbranné dítě. Už od okamžiku svého narození je jako nevinný pronásledován pro pravdu, kterou představuje. Kristus je pronásledován – zároveň je ale i Bohem prozřetelně chráněn a opatrován. K vítězství ho vede odhodlání, víra a Boží pravda, nikoliv hrubá síla a důvěra v sama sebe. Ježíš vítězí, protože naplňuje plán Boží spásy, ne nějaký svůj osobní prospěch. Třetím velmi důležitým předpokladem toho vánočního příběhu narození je zralost a odvaha všech jeho hlavních aktérů. Je to Marie, která se s vírou dokáže spolehnout na zvěst od archanděla Gabriela, je to pěstoun Josef, který dokáže přijmout Marii, i když ví, že dítě v ní počaté není jeho. Je to silný příběh lidí, ze kterých se na dlouhé a nebezpečné cestě stává skutečná rodina. Ať jsou ty letošní svátky Narození tím časem pokoje, požehnání, ale zároveň i výzvou. Výzvou přijmout oběť pro druhé jako přirozenou součást našich životů, výzvou následovat pravdu, která může být lidmi opuštěna, ale nikdy Bohem zapomenuta. Výzvou držet spolu jako rodina nejen v čase radosti, ale především v čase těžkostí a nepřízně. Přeji Vám požehnané vánoční svátky plné pokoje!

Metoděj Vít KoutOLYMPUS DIGITAL CAMERA