HIV se šíří mezi dětmi i mezi důchodci nad 80 let

Počet klientů VZP, u nichž lékaři zjistili diagnózu HIV, stoupl za poslední tři roky o více než 12 %. Loni jich bylo už 1 428. Onemocnění se nevyhýbá ani dětem. Ve věkové skupině do 18 let se s HIV léčilo 66 klientů, z čehož 34 jich bylo dokonce mladších 9 let. Ještě rychleji než počet nemocných rostou celkové náklady na péči o ně, které přesáhly čtvrt miliardy korun. VZP na tento trend upozorňuje při příležitosti Světového dne boje proti AIDS, který připadá na čtvrtek 1. prosince.Beze jména hiv

Celkové náklady na zdravotní služby pro nemocné s HIV stouply za tři roky o 21 %. To je způsobeno zejména nástupem moderních léků, které jsou pro nemocné velkým přínosem. To, že vzestup průměrných nákladů na jednoho klienta není tak strmý jako růst celkových výdajů, je mimo jiné výsledkem aktivní lékové politiky VZP, které se daří tlačit dolů ceny léčivých přípravků.

 

Vývoj počtu klientů VZP nakažených HIV a náklady na péči o ně

 

Počet nemocných Náklady na péči v Kč
Muži Ženy Celkem Průměr na klienta Celkem
Rok 2013    995 273 1 268 168 623 213 814 000
Rok 2014 1 047 272 1 319 185 836 245 118 000
Rok 2015 1 167 261 1 428 181 018 258 495 000

Jak je i z tabulky zřejmé, HIV je mnohem více rozšířen mezi muži než mezi ženami. Nejvíce zasažena je věková skupina od 30 do 49 let (885 nemocných). Kromě mladších ročníků ale nezůstávají ušetřeni ani starší pacienti – 28 klientů s HIV je starších 70 let, z čehož 6 už dokonce překročilo 80 let věku.

Infekce HIV a nemoc AIDS se neustále šíří i přesto, že riziko lze snížit na naprosté minimum „nerizikovým“ chováním. Potřebné informace najdete např. na webových stránkách Národního programu boje proti AIDS v České republice www.aids-hiv.cz a České společnosti AIDS pomoc www.aids-pomoc.cz.

Pokud máte obavy a nejste si jisti, zda jste se nemohli nakazit, nechte si udělat příslušné diagnostické vyšetření. Protilátky proti HIV se však vytvářejí zpravidla 2–5 týdnů po nákaze, takže pokud má být výsledek testu skutečně spolehlivý, pak musí uplynout 2–3 měsíce od rizikového chování. O vyšetření byste měli požádat svého ošetřujícího lékaře, můžete však absolvovat odběr krve i v některé AIDS poradně nebo zdravotním ústavu. Výsledek testu budete znát nejpozději do 14 dnů. Jak je to s úhradou testů, se dozvíte zde.

Nejvíce nakažených je tradičně v Praze (595), středních Čechách (141) a na jižní Moravě (129). Jak je to v ostatních regionech, ukazuje následující tabulka.

Vývoj počtu klientů VZP s HIV v jednotlivých krajích

 

Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015
Pacienti Náklady v Kč Pacienti Náklady v Kč Pacienti Náklady v Kč
Praha    531 103 392 000    561 118 322 000    595 126 521 000
Středočeský kraj    123   19 647 000    142   24 087 000    141   25 343 000
Jihočeský kraj      44     6 474 000      46     8 392 000      57     8 489 000
Plzeňský kraj      55   11 199 000      57   11 861 000      61   11 363 000
Karlovarský kraj      37     5 931 000      28     5 713 000      37     6 174 000
Ústecký kraj      74     6 510 000      87   12 011 000      88   11 256 000
Liberecký kraj      50     5 535 000      49     6 675 000      64     6 702 000
Královéhradecký kraj      42     5 287 000      41     5 766 000      47     7 246 000
Pardubický kraj      35     6 920 000      32     7 736 000      40     7 366 000
Vysočina      20     2 115 000      32     2 094 000      28     2 892 000
Jihomoravský kraj    130   20 771 000    108   21 635 000    129   20 794 000
Olomoucký kraj      30     6 011 000      30     6 429 000      34     6 724 000
Moravskoslezský kraj      69     9 699 000      74     9 837 000      84   13 242 000
Zlínský kraj      28     4 323 000      32     4 561 000      23     4 384 000
Celkem 1 268 213 814 000 1 319 245 118 000 1 428 258 495 000