Domov pro seniory Skalka v Chebu čeká druhá etapa rekonstrukce

Karlovarský kraj úspěšně pokračuje v postupné modernizaci Domova pro seniory Skalka v Chebu. V nejbližší době bude vypsáno výběrové řízení na dodavatele stavebních prací pro druhou etapu rekonstrukce osmipodlažní budovy. Klientům zařízení kraj nabídne adekvátní náhradní ubytování.OLYMPUS-DIGITAL-CAMERA

„V rámci druhé etapy vnitřní přestavby objektu dojde ke kompletní rekonstrukci koupelen i pokojů včetně výměny všech dožilých rozvodů vody, ústředního vytápění a elektra. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 67,5 milionu korun. Stavební práce budou probíhat až do konce roku 2018,“ uvedl náměstek hejtmana Karlovarského kraje Miloslav Čermák.

Zatímco stavaři budou předělávat pokoje a koupelny, senioři se přestěhují do náhradního zařízení. „Klienti z části domova, v níž bude probíhat zmíněná přestavba, mohou po dobu rekonstrukce využít možnosti náhradního ubytování v areálu Domova pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, kde bude připravena kapacita 48 lůžek,“ upřesnil Miloslav Čermák.

Plánované stavební úpravy jsou součástí kompletní modernizace zařízení. V současnosti probíhá první etapa rekonstrukce, která je zaměřena na vybudování nové kuchyně, jídelny a pokojů na oddělení domova se zvláštním režimem. Karlovarskému kraji se na realizaci obou etap podařilo získat finanční prostředky z dotačního programu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR „Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb“. Po dokončení celkové přestavby se z Domova pro seniory Skalka v Chebu stane místo, kde budou moci senioři žít v důstojném a plně funkčním prostředí.