Traťový úsek Beroun – Plzeň – Cheb pokrývá signál GSM-R

Správa železniční dopravní cesty zavedla digitální rádiový systém. GSM-R podél přibližně 185 km dlouhého traťového úseku Beroun – Cheb.

DSC_2155„Výstavba sítě GSM-R je klíčová zejména z provozních důvodů, v konečném důsledku však její přínosy pocítí i cestující. Díky ní totiž dojde nejen ke zjednodušení železničního provozu, ale také ke zvýšení bezpečnosti,“ sdělil generální ředitel SŽDC Pavel Surý.

GSM-R (Global System for Mobile Communications – Railway) je mezinárodní standard bezdrátové komunikace určený pro železniční aplikace. Díky realizaci projektu je významná část III. koridoru pokryta tímto signálem v kvalitě, která odpovídá mezinárodnímu standardu EIRENE (European Integrated Railway Radio Enhanced Network). To umožní v budoucnu nasadit zabezpečovací systém ETCS úrovně L2.

Hlavní náplní projektu byla výstavba základnových stanic, které zajišťují šíření signálu GSM-R podél uvedeného traťového úseku a spojení mezi uživatelem sítě a jejím centrálním spojovacím systémem. S rozšířením sítě GSM-R byla v odpovídajícím rozsahu rozšířena rovněž centrální spojovací a řídicí část systému. Doplněna byla také nezbytná pozemní telekomunikační infrastruktura. Podstatná část stavby je dokončena; výjimku tvoří úseky, na kterých v současné době probíhají další investiční akce, tedy Modernizace trati Rokycany – Plzeň a Uzel Plzeň, 1. stavba – přestavba pražského zhlaví.

Projekt zajistí mobilní telefonní a datovou komunikaci pro potřeby železničního provozu, tj. základní hlasovou komunikaci, komunikaci s jedoucími vozidly, zasílání textových zpráv, datové služby a dále aplikace pro vytváření speciálních uživatelských skupin