Město nechce nechat Centrum denních služeb bez pomoci

Už několik let v Mariánských Lázních funguje Centrum denních služeb. Jde o sociální zařízení, které se momentálně stará o přibližně 250 klientů, z nichž polovina je velmi vážně nemocná a asi třetina trpí duševním onemocněním, např. schizofrenií, bipolární poruchou, alzheimerem či mentální retardací. Letos ale zařízení nezískalo dostatek finanční podpory z krajské sítě, a tak se poprvé za dobu své existence potýká s existenčními problémy.OLYMPUS-DIGITAL-CAMERA
„Situace je opravdu vážná,“ potvrzuje starosta Mariánských Lázní Petr Třešňák. „Pokud by došlo na nejhorší a zařízení by se uzavřelo, muselo by se město najednou postarat o přibližně stovku lidí.“
Aby zabránila ředitelka centra Lenka Špačková nejhoršímu, dotuje organizaci vlastními prostředky. Centru i tak bude pro letošek chybět asi 400 tisíc korun, a tak se rozhodla své služby prezentovat zastupitelům a požádat o finance město.
„Zastupitelstvo pověřilo radu města, aby na svém příštím zasedání navrhla koncept spolupráce a možnosti finanční výpomoci,“ říká starosta.
Zastupitel Řádek Šnajdr navíc navrhl, aby pro začátek přispěl každý ze zastupitelů částkou 1000 Kč, s čímž jeho kolegové souhlasili.
V neposlední řadě je třeba opět komunikovat s krajem. Vzhledem k tomu, že ze strany kraje došlo k výpadku financování je třeba se domluvit na koncepčním řešení. Město samozřejmě vypomůže v případě naléhavých případů, ale nemůže suplovat funkci kraje, obzvláště v oblasti financování služeb tohoto typu.
Centrum denních služeb poskytuje sociální služby ambulantním způsobem. Pro poskytování základní rehabilitace má vlastní rehabilitační prostory a rehabilitační pomůcky. Centrum slouží také jako rekondiční ubytovací zařízení, s kapacitou 10 lůžek a nabízí i společenský prostor a technické zázemí pro konání vzdělávacích programů, školení, ale i zábavu. Další službou Centra je zapůjčování kompenzačních pomůcek jako např. invalidních vozíků a chodítek. Klienti mají možnost využít bezplatně pro vzdělávací účely počítače připojené k Internetu, ale můžou se také zapojit do dalších aktivit, které Centrum nabízí, např. do pravidelného trénování paměti, hlavně pro seniory zábavnou formou, populárně naučných přednášek, vycházek i „mountain walkingu“.

hospic-ilustracni