V Chebu vzniká první multigenerační centrum v kraji

Multigenerační centrum dává možnost setkávání a seberealizaci lidí napříč generacemi. Posláním spolku Generace KK je podporovat a posilovat komunitní život v regionu, v duchu rovných příležitostí napomáhat všestrannému rozvoji místních občanů, a to po stránce tělesné, duševní, duchovní i sociální. Za činností spolku Generace KK stojí zakladatelky Martina Paboučková, Hana Šnajdrová a Hannelore Střechová. Centrum vzniká na adrese Křížovnická 99, Cheb.ruce 1 malá na web

Organizace Generace KK, která bude multigenerační centrum provozovat, je nově vzniklou organizací založenou z důvodu aktuální potřeby zastřešit činnost místních neziskových organizací, které hledají prostor pro rozvíjení své činnosti. „Účelem spolku je podporovat a rozvíjet občanskou společnost v tématech rodinného soužití, mezigeneračního soužití, multikulturního vnímání komunity a podpora všech aktérů komunitního života,“ uvedla Martina Paboučková, členka rady Generace KK. Organizace, které již spolupracují na zahájení provozu centra, jsou například mateřské centrum Klubíčko Cheb, Informační centrum pro mládež Cheb, Krajská rada dětí a mládeže Karlovarska, Český svaz žen z Chebu a další zatím neformální skupinky občanů. Centrum má v plánu například pořádat besedy, workshopy a vzdělávací akce na nejrůznější témata, která budou vycházet především  z potřeb a zájmu klientů centra napříč generacemi.

Mateřské centrum Klubíčko připravuje volnočasové aktivity pro rodiče a děti od narození až po nástup do školy a bude zde provozovat dětskou skupinu Batole, Informační centrum pro mládež poskytuje komplexní poradenské služby včetně podpory při hledání zaměstnání a kariérového poradenství, dále připravujeme vznik tzv.  Senior-bodu – projekty jako např. jóga pro seniory, Klub aktivních prarodičů, čteme dětem  a další projekty podporující mezigenerační spolupráci.

Veřejnost je zvána na slavnostní otevření centra, které proběhne poslední prázdninovou neděli 28. srpna od 14 hodin.

Program:

14:00 – zahájení a představení činnosti centra

14:20 – vystoupení mažoretek – taneční skupina J. Havlíčkové

14:30 – slavnostní přestřižení pásky a komentovaná prohlídka centra

15:00 – 16:30 – ukázky volnočasových aktivit centra

16:30  – dětská diskotéka

17:30 – rozloučení

Jako občerstvení zde můžete ochutnat prase na rožni, domácí koláče a další.

Pro nejmenší bude navíc připraven dětský koutek a malé překvapení