Platí zdravotní pojišťovna roboticky prováděné operace? Které to jsou a kde se dělají?

Roboticky asistované chirurgické výkony u zhoubných nádorů v oboru urologie, gynekologie a břišní chirurgie VZP hradí. Jedná se o radikální prostatektomie (odstranění prostaty) a radikální hysterektomie (odstranění dělohy) pro malignitu a dále resekce karcinomu rekta. To vše jsou komplikované výkony v těžko přístupných lokalizacích, kde hrozí riziko poškození okolních orgánů. Indikace k robotickým výkonům jsou předem konzultovány s odborníky v rámci odborných lékařských společností.IMG_6353-malá-na-web

Robotické operace VZP hradí v indikovaných případech nad rámec legislativně daných úhrad z veřejného zdravotního pojištění. Výkony asistované robotem totiž nejsou zařazeny do Seznamu zdravotních výkonů hrazených z veřejného zdravotního pojištění, který vydává ministerstvo zdravotnictví. Není tedy stanovena jejich úhrada z veřejného zdravotního pojištění. VZP proto pro zmíněné výkony vytvořila tzv. „balíčkové ceny“ a tuto péči nasmlouvává s jednotlivými zdravotnickými zařízeními individuálně. Úhrada u jednotlivých výkonů je ale ve všech stejná.

Výše úhrady zahrnuje veškerou péči poskytnutou pojištěnci od přijetí na lůžko až po jeho propuštění, tj. náklady za práci lékařů i ostatních zdravotnických pracovníků, za hospitalizační složku, robotické nástroje, laparoskopické nástroje, anestezii, léčivé přípravky, laboratoře atd. Můžeme také upozornit, že součástí smlouvy mezi VZP a daným zařízením je, že v souvislosti s robotickými operacemi nelze požadovat od pojištěnce žádnou úhradu ani sponzorský dar.

VZP poskytuje na roboticky asistované chirurgické výkony zdravotnickému zařízení určitý finanční limit na celý rok, řádově v desítkách miliónů korun. Za robotické operace byla VZP dosud vždy ochotna uhradit více peněz (a předem to smluvně garantovala), než kolik jich byly nemocnice nakonec schopny provést. Nejvíce se limitu přiblížily v roce 2012 (čerpání na 97 %), jinak ale čerpané náklady bývají na cca 85 procentech.

Zdravotnická zařízení vykazují Všeobecné zdravotní pojišťovně v posledních letech přibližně 700 případů operací asistovaných robotem ročně. Největší podíl (cca 80 %) připadá na radikální prostatektomie. Právě v případě operace prostaty pro malignitu, což je náročný onkochirurgický výkon, je efekt roboticky asistovaných výkonů výrazný. Při robotické operaci jsou nižší krevní ztráty, snižuje se následná inkontinence moči a většina operovaných se rychleji zotaví.

V současné době jsou roboticky asistované chirurgické výkony prováděny v sedmi nemocnicích v ČR, se kterými má VZP uzavřenou smlouvu na úhradu této specializované péče (ne všude ale lékaři získali licenci pro operace robotickým systémem ve všech zmíněných specializacích). Smlouvu s VZP na robotickou operativu má pražská Nemocnice Na Homolce a ÚVN – Vojenská fakultní nemocnice, dále Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, Nemocnice Nový Jičín, Fakultní nemocnice Olomouc, Nemocnice sv. Zdislavy v Mostištích a FN Hradec Králové.