18. červen 1942 – poslední den zápasu hrdinů heydrichiády

Dne 18. června roku 1942 byl pravoslavný chrám sv. Cyrila a Metoděje svědectvím posledního nerovného boje 7 československých parašutistů proti 800 německým vojákům. Důsledkem odhalení úkrytu parašutistů v pravoslavném katedrálním chrámu byla Československá pravoslavná církev zakázána, biskup Gorazd, ThDr. Vladimír Petřek, děkan Václav Čikl a Jan Sonnevend popraveni, dalších 10 osob nejbližších spolupracovníků posláno na smrt do Mauthausenu. Církevní obce byly rozpuštěny, jejich činnost zakázána, majetek zabaven a drtivá většina duchovenstva se ocitla v internaci a pak na nucených pracích v Německu. Postoj mučedníka vladyky Gorazda k fašismu: „Z otroctví se člověk i národ může dostat ke svobodě jen činem. U nás v roce 1938 k činu nedošlo, poněvadž nebylo upřímné víry v Boha a v jeho pomoc. Při rozhodování nebylo počítáno s Bohem a Boží pomocí, nýbrž se hledělo jenom na počet, na mocnosti – docela v opaku proti slovům: „Nepřátel se nebojte, na množství nedbejte, Pána svého v srdci mějte, proň a s ním bojujte a před nepřáteli neutíkejte…“ Čest padlým hrdinům!

Metoděj Vít Kout

stanný soud s pravoslavnými duchovními - vlevo sedí vladyka Gorazd

Foto: Stanný soud s pravoslavnými duchovními – Zleva sedí Jan Sonnevend, předseda Rady starších, farář Václav Čikl, kaplan Vladimír Petřek a posklední je (u sloupu) biskup Gorazd. Zajímavost: vysoký dozorce uprostřed řady je Adolf Kolínský, známý z Fučíkovy Reportáže, psané na oprátce.