Krásnou u Aše dnes hodnotili evropští komisaři

Předposlední červnový pátek byl pro obec Krásná u Aše velmi důležitý. Navštívila ji komise pro hodnocení vesnic usilujících o prestižní Evropskou cenu 2016. V loňském roce se totiž obec stala vítězem vesnice roku 2015 a postoupila do evropského kola. Komise nenavštívila jen Krásnou, zavítala ale i do dalších čtyřiadvaceti obcí.  

Do Krásné dorazili tři hodnotitelé, a to z Holandska, Lucemburska a Polska. Na ohodnocení obce měli pouhých pět hodin. „Zajímat je bude všechno. Posuzují komplexní život v obci,“ řekl starosta Krásné Luboš Pokorný.

„Komisi jsme představili projekty, které se podařilo realizovat v minulých letech. Jde například o přírodní zahradu u školky i samotná školka, náves i sportoviště,“ podotkl starosta.

Pro komisi si obec připravila krátký film o životě v Krásné. Krátké představení si připravily také děti z mateřské školky se svými učitelkami. Milým překvapením také bylo vtažení samotných komisařů do soutěže o nejlepší buchtu, kterou si připravily ‚Krásenské buchty‘. K vidění byla také například Balada, která všechny přítomné pobavila. Komise dostala i možnost si v místní slévárně vlastnoručně odlít znak obce.

„Cílem soutěže je utvrdit venkovské obce v jejich aktivitách, motivovat obce k dalším aktivitám a podpořit výměnu zkušeností s jinými venkovskými obcemi v Evropě. Kromě toho chceme motivovat obce a regiony k následování, uvést do povědomí evropské veřejnosti celospolečenský význam venkovských regionů a v neposlední řadě také posílit sbližování Evropy,“ vysvětluje jednatelka Evropské pracovní společnosti pro rozvoj venkova a obnovu vesnice, Theres Friewald-Hofbauer.

Výsledky Evropské ceny by se měli obyvatelé dozvědět do konce června.