Jak učit matematiku, aby děti bavila?

Které nové prvky zařadit do výuky?  Hodí se matematika podle profesora Hejného pro všechny děti? Na tyto otázky se pokoušeli najít odpověď účastníci matematické konference, která se konala v sobotu 14. května na Základní škole ve Skalné.

Padesát učitelek a učitelů z mateřských a základních škol a šest lektorek přivítala starostka města Skalná Rita Skalová a ředitel školy Stanislav Hercig. Po zahájení se vedoucí lektorského týmu PhDr. Jitka Michnová setkala s rodiči, kteří přišli, aby se seznámili s metodou, kterou se učí matematiku jejich děti. Poté co si rodiče vyzkoušeli některé aktivity, které jejich děti zvládají zcela běžně, se rozproudila živá diskuse.

Učitelky a učitelé pracovali ve čtyřech skupinách po celý den. Zabývali se výukou matematiky a předmatematické přípravy v mateřských školách, na prvním i druhém stupni základní školy. Vyzkoušeli si hru s autobusem, nastupujícími a vystupujícími cestujícími, práci s geodeskou, s různými díky „koláče“. Také krokování po rovině i po schodech, přetahovanou různě silných zvířátek a mnoho dalších aktivit.

„Ze zkušeností z práce s touto metodou, které už máme i ve Skalné, plyne, že jde o matematiku zábavnou a hravou. Každé dítě v ní najde něco, v čem může zažít úspěch. Je přínosná i pro děti hedykepované, některé prvky jsou využívány například i v Jedličkově ústavu,“ sdělil ředitel školy Stanislav Hercig.  „Poděkování za plodný den patří lektorskému sboru ve složení Mgr. Lenka Bořánková, Mgr. Martina Hálová, Mgr. Ivana Čiháková, Mgr. Gabriela Hlavatá, Mgr. Kateřina Eichlerová, ale i organizačnímu týmu učitelek 1. stupně základní školy pod vedením Mgr. Turečkové a také panu Kirchovi za zajištění občerstvení a oběda,“ doplnil ředitel.

Martina Turečková