Lázeňská sezóna v Mariánských Lázních je zahájená

Třídenní slavnosti k zahájení lázeňské sezóny přilákaly do Mariánských Lázní tisíce návštěvníků, pro které byl připravený zajímavý program. Jako každý rok, tak i letos nechybělo tradiční svěcení pramenů a žehnání fontáně.

Bohatý program vtáhl návštěvníky do oslav již v pátek průvodem Dechového orchestru mladých a mažoretek. Na kolonádě čekalo na hosty vystoupení folklórního souboru Marjánek a country kapela Přímá linka Tomáše Linky.

V sobotu nechyběla slavnostní mše, po které následovalo již tradiční svěcení pramenů a žehnání zpívající fontáně, kterého se ujal opat Tepelského kláštera Filip Zdeněk Lobkowicz. Poté následovaly proslovy a zdravice do nové sezóny od hostů z partnerských měst. Vše nejlepší popřáli primátoři a starostové Kurt Seggewiß z  Weidenu, Alexander Hetjes z Bad Homburgu, Julian I´Anson z Malvern i Denise Michelet z Marcoussis. Nechyběli ani zástupci Mariánských Lázní – strosta Petr Třešňák a Lev Novobilský, generální ředitel společnosti Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s. Záštitu nad akcí převzala Monika Palatková, ředitelka agentury CzechTourism.

Hostům přijel v sobotu odpoledne zazpívat Těžkej Pokondr, Dalibor Gondík, Roman Vojtek a další. Připravená byla také ukázka historických řemesel. Dostaveníčko si na kolonádě daly také historické osobnosti spjaté s lázněmi. Své dovednosti návštěvníkům předvedly moderní gymnastky i malé mažoretky Kopretiny. Programem provázeli moderátoři Lenka Habertová a Aexandr Komarnický. Na závěr dne se uskutečnil slavnostní ohňostroj.