Skauti si osvojili například zdravovědu

Skauti z Karlovarského kraje se sjeli v pátek v podvečer na skautskou základnu Želva v Chebu. Zúčastnili se již  čtvrtého ročníku akce „Tajemství lidského těla“. Během víkendu se 40 dětí ve věku 6 až 11 let učilo poskytovat první pomoc. Osvojily si zde základy zdravovědy, získaly nové dovednosti a také poznatky o bezpečném chování na železnici.

Celodenní sobotní program začal ráno přednáškou o nebezpečí na železnici a v železniční dopravě. V odpoledních hodinách pokračoval návštěvou Hasičské záchranné služby SŽDC s ukázkou techniky a přednáškou o první pomoci z pohledu profesionálního záchranáře.

V průběhu celého dne děti řešily několik modelových situací – simulovaných úrazů, s nimiž se běžně mohou setkat. Prakticky si vyzkoušely ošetřování drobných poranění i popálenin a programové přestávky vyplnily pohybovými hrami.

V neděli ráno začala hlavní část soutěže, ve které skupinky dětí plnily na stanovištích úkoly při poskytování první pomoci raněným. Poranění byla profesionálně namaskována a skvělé herecké výkony „raněných osob“ děti vedly k zodpovědnému přístupu a reálným postupům při poskytnutí první pomoci.

Za své výkony obdrželi vítězové dorty a věcné ceny.

Děkujeme za podporu z prostředků Města Chebu a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Mgr. Lenka Bednářová, Bylinka