Pravoslavní křesťané ve Františkových Lázních oslavili velikonoční svátky – Paschu

V sobotu ve 20 hodin začala v chrámu sv. Olgy ve Františkových Lázních jitřní bohoslužba, během které pravoslavní oslavují svátek Zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Pro pravoslavné křesťany se tak sobotním večerem završil 48 dnů trvající „velký půst“, který je měl připravit na duchovní podstatu svátku. V průběhu bohoslužebných oslav se nejprve z chrámové lodi do oltářního prostoru odnáší tzv. „pláštěnice“ – plátno, na němž je vyobrazen z kříže sňatý Ježíš Kristus a které se vynášelo na Velký pátek a pokládalo na Boží hrob. Kristův hrob, ozdobený mnoha květinami, byl od pátku vystaven v chrámové lodi. Po přenesení pláštěnice se zhasnou veškerá světla a celý chrám potemní, kněz se namísto fialových (postních) převlékne do svátečních bílých rouch. Za zpěvu velikonočních písní otevírá dveře ikonostasu, oddělujícího oltářní prostor od chrámové lodi, a vynáší na trojsvícnu věřícím světlo, které si od něj lidé postupně předávají zapalováním svic, které drží v rukou. Následuje trojí obcházení chrámu v průvodu s ikonami a Evangeliem. Po trojím obejití se lidé vracejí do chrámu, kde pokračuje bohoslužba plná radostných písní o Vzkříšení. Na závěr bohoslužby kněz světí věřícím přinesené sváteční pokrmy, které si lidé poté odnášejí domů. Všichni se navzájem zdraví velikonočním pozdravem: „Vstal z mrtvých Kristus!“ a odpovídají: „Vpravdě vstal z mrtvých!“ Pozdrav zní v češtině, církevní slovanštině, němčině, rumunštině i řečtině. Zhruba ve 22:30 z chrámu odcházejí poslední věřící – míří domů, ke svátečnímu stolu, ke kterému zasednou spolu s rodinou a přáteli.