Pomezští upálili čarodějnici a stavěli májku

Z Dolní Hraničné se vypravili v sobotu v podvečer průvodem nejen Pomezští obyvatelé. V čele průvodu nesli čarodějnici, kterou nedaleko obecního úřadu upálili. Příchozí se také mohli zapojit do stavění máje. Pro toho, koho přemohl hlad, byly připravené buřty.