Tablety zlepšují komunikaci neslyšícím i v chebské nemocnici

Bezbariérové nemocnice, to je název projektu, který umožňuje neslyšícím lepší komunikaci s lékařským personálem. Ve vybraných nemocnicích, mezi které patří i chebská a karlovarská nemocnice, jsou na recepcích nebo odděleních ARO k dispozici tablety. Ty umožňují online tlumočení do znakového jazyka a online přepis „na dálku“. Služba tlumočení funguje čtyřiadvacet hodin denně. O tom, jak pomoc pro neslyšící funguje, a o tom, co nového se chystá, se ptalo Živé Chebsko Lucie Křesťanové ze společnosti Tichý svět.

Jak dlouho funguje možnost využít tablety pro tlumočení v nemocnicích?ředite Tichá linka - online tlumočení

Tablety pro možnost spojení s Tichou linkou začala společnost Tichý svět zapůjčovat nemocnicím v roce 2013, a to v rámci projektu Bezbariérové nemocnice pro neslyšící. Cílem tohoto projektu je zlepšení komunikace s neslyšícími ve zdravotnických zařízeních. Do vybraných nemocnic v České republice jsme postupně umístili stovku tabletů. Finanční prostředky na nákup těchto zařízení jsme získali z Adventního koncertu České televize, který se konal v prosinci roku 2012.

Tichá linka umožňuje neslyšícím telefonovat. Její podstatou je služba online tlumočení do znakového jazyka a online přepis „na dálku“. Tlumočník – přepisovatel se nachází na jiném místě než klient, takže je možné jejich službu využít i z druhého konce republiky. Podstatou je možnost přenosu znakového jazyka prostřednictvím webkamery mezi neslyšícím a tlumočníkem a zároveň přenos mluvené řeči prostřednictvím běžného telefonu mezi tlumočníkem a slyšícím. U přepisu se mluvená řeč zobrazí neslyšícímu ve formě přepsaného textu na displeji či monitoru zařízení.

Zkušební provoz linky v podobě online tlumočnické služby byl zahájen v říjnu 2008 a od 1. prosince 2010 funguje tato služba pro neslyšící zdarma 24 hodin denně. V roce 2015 přibyl k online tlumočení i online přepis. V současné době je linka dostupná přes webovou aplikaci www.tichalinka.cz i přes programy Skype a ooVoo. Ve službě se střídá 14 tlumočníků znakového jazyka a 4 přepisovatelé mluvené řeči. Na Tiché lince se v roce 2015 přetlumočilo 20 981 akcí.

Kdy byl zahájen projekt v chebské i karlovarské nemocnici?

Tablety byly do nemocnic předány v září roku 2014. Od té doby jsou zde stále k zapůjčení  – v Chebu na oddělení ARO, v Karlových Varech je tablet přímo na recepci nemocnice.

Jak je využívaný?

Neslyšící mají možnost využít online tlumočení na Tiché lince 24 hodin denně a přepis od 9 do 17 hodin. V roce 2014 jsme neslyšícím v nemocnicích po celé ČR přetlumočili 52 hovorů.

Co chystáte nového k usnadnění komunikace neslyšících?

V loňském roce jsme spustili unikátní pracovní portál pro neslyšící Neslysimpracuji.cz, díky němuž se nám nyní daří zaměstnávat čím dál více osob se sluchovým postižením na otevřeném trhu práce. Jedná se o zdroj praktických informací a pracovních nabídek pro neslyšící ze všech regionů ČR. Neslyšící zájemci o práci zde najdou téměř stovku aktuálních pracovních pozic z celé České republiky, katalog zaměstnavatelů, kteří nabízejí neslyšícím práci, slovník důležitých pojmů ve znakovém jazyce, praktické rady a informace doplněné vysvětlivkami a videi ve znakovém jazyce. Nechybí ani důležité odkazy na tlumočení a přepis online, pracovní konzultanty a přehled nejčastějších pracovních pozic pro neslyšící.

Do začátku prosince 2015 se na portálu již zaregistrovalo 84 neslyšících a 86 zaměstnavatelů. Zaměstnavatelé mohou na portál vkládat nabídky práce a navzájem se inspirovat možnostmi uplatnění neslyšících na pracovním trhu. Také zástupci úřadů práce využijí praktické návody, jak postupovat při jednání s neslyšícím klientem a přehled důležitých odkazů.

Portál je od dubna 2015 propojen se dvěma největšími českými portály zaměřenými na zaměstnávání Jobs.cz a Prace.cz. Je dostupný bezplatně pro neslyšící ze všech regionů, pro zaměstnavatele a úřady práce. Portál je uživatelsky vstřícný pro neslyšící a podporuje jejich samostatnost a rozvoj při používání internetových a elektronických zdrojů. Jeho prostřednictvím již našly práci desítky neslyšících z ČR. Letos se ocitl mezi finalisty na cenu Mosty, jako mimořádný projekt pomáhající lidem se zdravotním postižením. Tak nám držte palce ve finále soutěže koncem březnaJ

 

Děkujeme, že s námi pomáháte neslyšícím!

DMS TICHYSVET na číslo 87 777

Sbírkové konto: 7448 7448/0300