Pavilon C chebské nemocnice dostává „teplý kabát“

Další zlepšení, na kterém se právě pracuje v chebské nemocnici, je zateplení. Týká se pavilonu „C“ , ve kterém sídlí porodnice, gynekologie a onkologie.

„Myšlenka opravy fasády vznikla hned po mém zvolení do funkce. Zúčastnil jsem se prvního kontrolního dne výstavby nového ‚onkologického‘ oddělení chebské nemocnice a při prohlídce úplně nové budovy ‚onko‘ jsem viděl nevzhlednost stávající sousedící budovy,“ řekl náměstek hejtmana Jakub Pánik. „V rámci logiky jsme se dohodli na urychlené součinnosti stavebních prací i pro fasádu stávající budovy. Zateplení se tak provádí spolu s fasádou. Zároveň se zateplením čtvrté strany budovy dojde k bourání již nepotřebného přístavku,“ dodal Jakub Pánik.

Pokud to počasí dovolí, práce by měly být hotové 13. prosince. Zateplení a oprava fasády přišla na 2 325 957 bez DPH.