Přehrada Skalka otevřela své brány návštěvníkům

Den otevřených dveří na přehradě Skalka přilákal desítky zvědavců o tuto zajímavou stavbu. Zájemci se dozvěděli spoustu zajímavých věcí a mohli navštívit i běžně nedostupná místa.

Zjistili například to, že přehrada Skalka, která je vybudovaná na řece Ohři, letos oslavila 51 let od spuštění do provozu. Její hráz je sypaná a materiál pro její stavbu se těžil v lomu kousek od místa, kde dnes sídlí sportovní klub lukostřelců.  Plní funkci protipovodňové ochrany města, ale je také vyhledávanou rekreační oblastí.

Na vodním díle Skalka byl v oblasti zavázání hráze do pravého břehu vybudován v letech 1998–2000 doplňkový bezpečnostní přeliv hrazený klapkou a nový objekt malé vodní elektrárny. Hlavním účelem této rekonstrukce bylo zvýšení bezpečnosti vodního díla při extrémní povodni. Po rekonstrukci je i při tzv. desetitisícileté povodni vodní dílo bezpečné, tj. nedojde k přelití hráze, které by mělo za následek její protržení.