Kraj trápila ptačí chřipka. Naštěstí jen cvičně

Na farmě v Plesné byl zjištěn úhyn slepic s podezřením na výskyt onemocnění ptačí chřipkou. Chovatel informoval orgány veterinární správy, které rozhodují o zahájení opatření ke zjištění příčiny úmrtí drůbeže a k likvidaci ohniska nákazy. Právě takový byl námět taktického cvičení složek Integrovaného záchranného systému s názvem „FOCUS 2015“, které probíhalo na Chebsko.

„Cílem cvičení FOCUS 2015 bylo ověření reálné schopnosti spolupráce složek Integrovaného záchranného systému při řešení následků rozsáhlé mimořádné události. Pokud by se někdy v budoucnu virus ptačí chřipky v našem regionu objevil, je nezbytné, aby všechny složky dokázaly včas a správně reagovat na vzniklou situaci,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Martin Havel.

Cvičení začalo 30. června tím, že chovatel oznámil zvýšený úhyn slepic. Krajská veterinární správa následně zajistila odběr vzorků a jejich převoz do laboratoře. Zároveň nařídila majiteli předběžná opatření. Poté, ve středu 1. Července, zasedala Nákazová komise Karlovarského kraje, která potvrdila výskyt ptačí chřipky a informovala dotčené úřady a byl svolán Krizový štáb Karlovarského kraje a Štáb Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje. Ve čtvrtek 2. července byla zahájená taktická část cvičení, která se uskutečnila přímo na farně v Plesné. Došlo k uzavření vstupu do obce, vybudování dekontaminačních stanovišť a likvidaci nakažených zvířat. Dále se zjišťoval počet drobného ptactva a předávaly se informace o tom, jak postupovat. Například tím, že se všechno domácí ptactvo uzavře. S předáním informací, pomáhali dobrovolníci Českého červeného kříže a Člověka v tísni.

Do cvičení se zapojili nejen zástupci Krajského úřadu Karlovarského kraje, města Chebu, Krajské veterinární správy SVS pro Karlovarský kraj a Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje, ale také Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje, Krajské hygienické stanice Karlovarského kraje a dalších subjektů. Organizátorům cvičení vyšla vstříc firma v Plesné, v jejímž areálu byl simulován výskyt aviární influenzy neboli ptačí chřipky.