Evropské dny zavítaly i do Chebu

V Kulturním centru Svoboda v Chebu jsme se mohli zúčastnit akce s názvem EVROPSKÉ DNY. Obecně prospěšná společnost Regionální partner CZ ústy svých zakladatelů, pánů Radka Regenta a Rudolfa Luska přiblížila důvod a smysl konání přehlídky.

Postupně, ve všech krajích ČR, společnost pořádá veřejné prezentace živnostníků, malých a středních firem, také třeba škol, ale i nejrůznějších společenských organizací, od sportovců, přes kupříkladu taneční kluby, hendikepované spoluobčany, po dobrovolné ochránce památek a mnoho jiných. Tyto akce jsou veřejné, a mají za úkol představit, co v jednotlivých krajích máme, co můžeme EU nabídnout a až teprve potom, co můžeme od EU chtít.

Druhým krokem, tím důležitým a zásadním, vždy po veřejné prezentaci, která má za úkol představit si vzájemně, ale i široké veřejnosti, strukturu společenskou a podnikatelskou v kraji, je námi vždy iniciováno zakládání tzv. Evropských spolků, v celé republice jednotně koncipovaných. Vše na bázi profesní a v druhé rovině dle zájmového zaměření. Evropské spolky jsou registrovány, metodicky řízeny a službami v oblasti právního, ekonomického poradenství včetně poradenství a služeb marketingových, obhospodařovány tzv. Evropskými středisky, což jsou vlastně organizační jednotky, budované v každém kraji a řízené jedním centrálním Evropským střediskem. Tato střediska poskytují i zázemí v podobě prostor pro zájmové aktivity.  Hlavně však pro živnostníky, plus malé a střední firmy, nabízejí prostory, mnohdy s plným vybavením – jako dílny, sklady, kanceláře. Pro začínající podnikatele fungují i jako podnikatelské inkubátory. Podmínky využití podnikatelských inkubátorů jsou nastaveny podle rakouského vzoru, a prozatím nejsou vůbec financovány z fondů EU. Vše jsme financovali až dosud z vlastních prostředků a malou část z tzv. doplňkové komerční činnosti Regionálního partnera CZ. Úmyslně, abychom dokázali, že jsme schopni to organizačně zvládnout i financovat začátek.
Nabízí se otázka, proč to všechno. Odpověď hledejte v dění ve společnosti, na naší politické scéně a v nesporném faktu, viditelném na každém kroku, že česká společnost je uměle rozkládána na nesmiřitelné tábory. Jen telegraficky. Osoba z Hradu, úmyslně ji nepojmenujeme funkcí, protože té je onen člověk nehoden, by nejraději zase schovávala handicapované spoluobčany kamsi, kde nebudou tzv. překážet těm ostatním, svými výroky společnost rozděluje, což je v příkrém rozporu se slibem, který při inauguraci složil, politicky nás tlačí někam na východ, kde vládne oligarchie, kde občanské svobody jsou zadupávány do země. Živnostníkům se tady nadává do parazitů, o malých firmách si dovolí ministr financí říct, že jsou „ na prd“.   Jeden jediný člověk si plete stát s firmou a drze, bezohledně se k němu tak chová, přičemž lidem cpe do hlav heslo „ Bude líp.“ Již nevyřkne, že mají držet zobák a nestarat se jak to udělá. On to „prostě zařídí“. V praxi vidíme, co zařizuje. Svou čím dál tím neomezenější osobní moc a svůj prospěch. Mohl bych pokračovat ve výčtu důvodů, proč to všechno. Již to vyjmenované a zmíněné myslím stačí. Tak se tedy ona rozdělovaná společnost, oni „parazité“, kteří mimochodem pár kilometrů odtud, v sousedním Německu, jsou základem prosperity země, začali bránit. Máme za sebou Evropu. Ona je nám zárukou, spojencem, její zavedené demokracie jsou nám příkladem, možnosti, které EU nabízí, jsou nám oporou a motivací. Proto Evropské dny. Proto důraz na osvětu o EU, jejíž obraz je u nás deformován a posmíván ve velkém měřítku. Vše vzniklo, jak sami můžete posoudit spontánně, od spodu. Na zlatém podnose dáváme příležitost, skutečně demokratickým a proevropským stranám, aby naši iniciativu a to, co z ní vznikne, využily a místo vnitřních třenic a žabomyších válek, začali kopat v našich barvách, v barvách občanské společnosti. Jsme ovšem připraveni, když to ani ony strany nepochopí, najít si své politické reprezentanty sami. Rozhodně to nebude nikdo, kdo nám říká, nestarejte se, „prostě to zařídíme“, ani nikdo, kdo přes halasně proklamovanou starost o sociální záležitosti a péči o blaho lidí, se spojuje s nepřijatelnými politickými silami, jako jsou komunisté, nebo obskurní rádoby strana, nestrana, hnutí, které je spíš důsledkem hnutí mysli a nástrojem  jednoho oligarchy. Ten rozhodně není náš šálek kávy.

Jsme Evropané, protože Evropa jsme my. Budeme vidět čím dál víc, bude se s námi muset počítat, protože jsme také voliči.

To je asi vše o akci, o nás, o našem uvažování, o důvodech proč vše děláme, kam to směřuje a proč.
Jsme otevřeni každému demokraticky smýšlejícímu, proevropskému člověku. Všem vzkazujeme: Je třeba se bránit! Prostředků, veskrze demokratických, k tomu máme dost. Více se zájemci dozví na stránkách Regionální partner CZ.

Autor textu: Radek Regent, Regionální partner CZ