Statek se otevřel veřejnosti

Dny evropského dědictví otevřely památky také na Chebsku. Lidé si tak mohli prohlédnout například statek Milíkov. 

Slavnosti řemesel a lidové kultury se na milíkovském statku konaly druhá zářijovou sobotu. V autentickém prostředí chebského hrázděného statku se návštěvníci mohli seznámit s ukázkami tradičních prací a řemesel, která v minulosti neoddělitelně patřila k životu na venkovském hospodářství: pletení košíků, předení na kolovratu, tkaní na malém stavu, paličkování, kovářská práce, péče o včely, výmlat obilí cepy.

V programu vystoupily rovněž dětské folklórní soubory Dyleň z Karlových Varů a Stázka z Teplé. Děti si mohly vyzkoušet některé ze starých a dnes již zapomenutých dětských her. Připravena byla také komentovaná prohlídka statku.

Od 1. května 2009 je hrázděný statek chebského typu v Milíkově otevřen pro turistickou veřejnost v omezeném provozním režimu. Návštěvníkům se zde představuje postupně utvářený celek selského interiérového vybavení, domácího, řemeslnického či zemědělského nářadí a náčiní i drobné zemědělské mechanizace v časovém horizontu od 2. poloviny 19. století po současnost. Odráží se zde proměna využívání zemědělské usedlosti jako samostatné obytné a hospodářské jednotky – jak tomu bylo do roku 1945, dále jsou zachyceny charakteristické změny dané vysídlením původních obyvatel, období kdy byl statek obydlen tzv. „na dožití“, až po léta, kdy je využíván jako rekreační objekt k tak oblíbenému chalupaření.