Koncert na oslavu 350 let Lorety potěšil i pomohl

Krásným podzimním odpolednem se z poutního kostelíku Svatého Ducha v sobotu 13. 9. 2014 nesly tóny koncertu, který pořádal Spolek Maria Loreto. Oslavil tak 350 let, které uplynuly od jeho vybudování. 

Účinkoval Chrámový sbor z Chebu sbor pod vedením sbormistrině Heleny Müllerové, na varhany hrála M. Wolfová, na housle J. Wolf, na víoloncello C. Pimek a sólovým zpěvem doprovodil J. Nerad.

Pořadatelé se dohodli s interprety a výtěžek z dobrovolného vstupného věnovali na podporu služeb Hospice Sv. Jiří v Chebu. Celkem se vybralo téměř 5 000,- Kč. To postačí například na pokrytí veškerých nákladů Hospice Sv. Jiří za jeden den a ještě 1000,- Kč zbude. Tyto služby (specializovaná domácí paliativní péče) bohužel zatím nejsou placeny zdravotními pojišťovnami, a proto více než polovinu ročních nákladů (které celkem činí cca 1,6 mil. Kč) je potřeba pokrývat z darů jednotlivců či firem.

Většina lidí v naší zemi by si přála poslední chvíle svého života prožít doma mezi svými blízkými. Většina z nich ale nakonec umírá o samotě, v nemocnicích, léčebnách…

Pracovníci Hospice Sv. Jiří pomáhají lidem, kteří potřebují zdravotní, psychickou, sociální, či duchovní podporu, aby mohli své poslední dny prožít jako dobrou součást svého života, bez zbytečných bolestí, doma, se svými nejbližšími.

Eva Kolafová