Hradní dvůr: první etapa oprav skončí na konci roku

Nové byty pro seniory vznikají v bývalém chebském hotelu Hradní dvůr, který dvacet let chátral. A to byl také jeden z důvodů, proč ho město koupilo – obávalo se dalšího opuštěného a zpustlého objektu v centru města. Nájemcům z řad seniorů, pro které se nemovitost opravuje, by osmnáct nových bytů mohlo být k dispozici na začátku příštího roku. 

Malometrážní byty měly být hotové tento podzim, práce se ale protáhnou do konce roku. Rekonstrukci totiž provází komplikace. „V objektu byla objevena dřevomorka. Další dřevěné prvky byly napadeny hnilobou,“ uvádí místostarosta Chebu Vladimír Hartmann. „Museli jsme proto udělat podrobný průzkum a na základě jeho výsledků pak část trámů vybourat a vyměnit. Proveden musel být rovněž stavebně historický průzkum, protože budova je od roku 1958 nemovitou kulturní památkou,“ popisuje.

První etapa úprav přijde zhruba na 20 milionů korun. V rámci té se bývalé hotelové pokoje změní v osmnáct malometrážních bytů.

„Na vybudování osmi z nich máme přislíbenu dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj 3, 7 milionů korun. Sedm z těchto podporovaných bytů bude bezbariérových a jeden speciálně upravený pro potřeby vozíčkářů. V objektu se buduje také nový výtah, takže všechny byty budou dobře přístupné,“ podotýká místostarosta Hartmann.

Součástí rekonstrukce je také výměna všech dřevěných oken i střešní krytiny, celková oprava fasády objektu nebo revitalizace vnitrobloku, kde vznikne odpočinkové místo s lavičkami. Většina nově budovaných bytů bude mít velikost 1+kk a 2+kk, jeden podkrovní byt pak bude 3+kk.

„V další etapě rekonstrukce, která se v současné době projektově připravuje, vznikne v prostorách bývalé hotelové restaurace nový klub důchodců. Jeho stávající sídlo na Evropské ulici není totiž úplně vyhovující,“ dodal starosta města Pavel Vanoušek.

Mimo to se chystá oprava zbylé části rozlehlého objektu – křídlo s běžnými nájemními byty. Kromě toho město plánuje upravit také okolí bývalého hotelu. Revitalizací by měl projít například sousední městský dvůr.

Bývalý hotel Hradní dvůr v Dlouhé ulici koupilo město Cheb v roce 2012 od společnosti Mavex za 3,9 milionu korun.

Objekt byl v roce 1958 prohlášen za nemovitou kulturní památku, tehdy šlo o měšťanský dům. Hotel Hradní dvůr pak vznikl rekonstrukcí a přístavbou dvou bytových domů podle projektů Státního ústavu pro rekonstrukci památkových měst a objektů z roku 1959 v rámci tzv. asanace historického jádra města Chebu.

Františka Hartmann
frantiska@zivechebsko.cz