Lesopark v Aši je otevřený

Ticho, klid a krásná příroda, to vše a ještě mnohem víc nabízí lesopark Aš. Ojedinělé místo pro relaxaci a odpočinek, které je takřka v centru města.  Radost z něj mají všichni – maminky s dětmi, cyklisté, sportovci, zkrátka všechny, kteří mají rádi přírodu. A slavnostní otevření lesoparku se uskutečnilo poslední květnový den.

Přesný název projektu, v rámci kterého park vznikl, je „Centrum dětí a mládeže pro ochranu přírody a životního prostředí Hammerpark Plauen/lesopark  Aš“. Celý lesopark se má rozlohu 13,8 hektaru a nachází se takřka v centru města. Došlo zde k úpravě vodního režimu, podchycení pramenů, vyčištění vodních nádrží, byla revitalizovaná parková zeleň.  Vybudován byl také systému stezek, které jsou doplněné lavičkami, altánem, naučnými cedulemi, odpadkovými koši a nezbytnými rozcestníky.

Slavnostně byl park otevřen úderem 14. hodiny v sobotu 31. května. Pro malé návštěvníky byl připravený „pohádkový les“, při kterém děti plnily úkoly od pohádkových bytostí. Ti starší využili krásné odpoledne k procházce a setkání s přáteli.

Projekt byl financovaný z Programu Cíl 3/Ziel 3, celkové náklady činily 654 590 euro, město Aš se podílelo 10 %, tedy 65 459 eury.