Do Chebu přijede Revolution Train  – protidrogový vlak

Na chebské nádraží přijede protidrogový vlak. Tento inovativní preventivní projekt využívá interaktivní projekce s mnoha unikátními prvky, které prohlubují zážitek z navštíveného programu. Do chebské železniční stanice přijede Revolution Train  23. a 24. září  bude zde na základě rezervace škol probíhat program zaměřený na drogovou problematiku. Veřejnost bude mít možnost prohlídky v době od 15.30 do 18 hodin. Vstup zdarma.

Souprava Revolution Train  je 300tunovým a 165 metrů dlouhým kolosem a zároveň médiem, jež vzbuzuje zájem široké veřejnosti a otevírá nové možnosti spolupráce v oblasti prevence.

Revolution Train  je  preventivní projekt založený na smyslovém prožitku a interaktivitě. Rozšiřuje dosavadní přístupy k primární protidrogové prevenci. Multimediální vlaková souprava Revolution Train  je unikátním nástrojem, který přináší novou formu všeobecného preventivního programu skrze interaktivní a zážitkové vzdělávání.

Cílem vlakového programu je prostřednictvím zapojení všech lidských smyslů efektivně zapůsobit na návštěvníka vlaku, na jeho pohled na legální i nelegální drogy, závislosti a inspirovat jej k pozitivním životním volbám. Součástí projektu jsou návazné programy a sběr anonymních dat, která pak mohou jednotlivá města využít pro tvorbu koncepcí protidrogové prevence.

Školáci i veřejnost si prohlédli protidrogový vlak