V sobotu přivítá františkolázeňské muzeum první návštěvníky

Exponáty z historie Františkových Lázní, zajímavosti z pozůstalosti malíře Fritze Pontiniho a další pozoruhodnosti mohou spatřit návštěvníci františkolázeňského muzea. Sezónu zahajuje již v sobotu 23. května.

Foto z loňské výstavy  „Úspěšné hledání identity – Odkaz Toniho Diessla

Když Městské muzeum Františkovy Lázně chystalo program akcí a výstav na rok 2020, nikdo netušil, že se o pár měsíců později celý koncept docela zhroutí. Pracovníci muzea se však rozhodli z nečekané situace vytěžit maximum možného. Zaměřili se na vyřízení dlouho odkládaných provozních záležitostí a úpravy expozic. „Neboť kvůli uzavření hranic není možné s durynským partnerem zrealizovat chystanou výstavu na téma ‚Železnice spojuje‘,“ uvedl ředitel muzea Štěpán Karel Odstrčil, „upravili jsme alespoň stávající expozici tak, aby návštěvníkům nabídla více exponátů a příběhů z historie Františkových Lázní. Za zmínku stojí pozůstalost františkolázeňského malíře Fritze Pontiniho nebo nově zrestaurovaný návrh lesního oltáře ve Wiedermannově parku, který ilustruje historii místního okrašlovacího spolku.“