Na úpravně vody v Horních Pasekách se nyní připravuje výměna starých ocelových nádrží za plastové

V Horních Pasekách se už měsíc pracuje na rekonstrukci úpravny vody. Stavbu provádí vítěz výběrového řízení, společnost ODEHNAL-STAVO z Podhradí. Cena rekonstrukce úpravny z výběrového řízení je 2,517 miliónu korun (včetně DPH). Termínem dokončení díla 30. září 2018.Pramen Dolní Paseky  červen

Projekt řeší jak úpravy stávajícího technologického zařízení, tak i modernizaci samotného objektu úpravny. Vymění se dvě stávající ocelové nádrže o objemu 25 m³ za nádrže plastové o stejném objemu a kompletní elektroinstalace, zřízena bude mj. nová čerpací stanice, čímž se docílí vyšší kvalita pitné vody a její plynulejší dodávka spotřebiteli.

Při zadávání projektové dokumentace byl kladen důraz na zpracování jednotlivých etap výstavby tak, aby byl maximálně zajištěn provoz úpravny a dodávky pitné vody po celou dobu stavebních prací a demontáží a montáží zařízení a potrubí.

Jak jsem už informoval dříve, zařízení, které dodává pitnou vodu do 22 bytů, sedmi rodinných domů a objektu na zpracování dřeva, je ze 70. let minulého století, kdy byl v tomto místě vybudován vojenský objekt.

Obec Horní Paseky leží u státní hranice s Německem, v blízkosti lázeňského města Bad Brambach. V současné době má 80 obyvatel.

Milan Vrbata, tiskový mluvčí Městského úřadu v Aši