Výstava na Soosu mapuje místa poznamenaná těžbou

V Národní přírodní rezervaci Soos je k vidění výstava míst, která byla poznamenána těžbou. Expozice je ke zhlédnutí až do konce sezóny v areálu před vstupem na stezku.

Foto: K. Alblová

„Chtěli jsme vytvořit výstavu, na které by návštěvníci mohli spatřit mnohdy nepřístupná místa, která byla zasažená například těžbou rašeliny, křemeliny,“ uvedla pedagožka Městského muzea Františkovy Lázně Kateřina Doubravová. „Na výstavě se návštěvníci dozvědí, co všechno se v oblasti v devatenáctém a dvacátém století na Soosu těžilo, do kdy těžba trvala a jaké výzkumné vrty se tam prováděly a který byl poslední,“ doplnila.

Foto: K. Alblová

Na 12 banerech si návštěvníci prohlédnou místa spojená s těžbou v přírodní rezervaci. „Nejvíce mne při fotografování a dokumentování  v oblasti Soosu překvapilo, jak rozsáhlé území Soos ukrývá. Kvůli fotografování jsem se dostal i na veřejnosti nepřístupná místa a musím říct, že rozsah těžby v rezervaci mě překvapil,“ podělil se o dojmy autor fotografií a kastelán hradu Seeberg Jan Buriánek.

Na konci září se uskuteční oslava 60 let od vzniku Národní přírodní rezervace. Částečně je veřejnosti přístupná na 1,2 kilometru dlouhé povalové naučné stezce. „Výročí oslavíme pestrým programem, ze kterého si vyberou malí i velcí. Podrobnosti ještě ladíme, ale již teď mohu prozradit, že bude přichystáno nejedno překvapení,“ upřesnila vedoucí záchranné stanice Markéta Hrušková.

Sooská oblast, která v letošním roce oslaví již 60 let od svého vzniku, představuje rozsáhlá rašeliniště a slatiniště, kde v tzv. mofetách – nazývaných také bahenními sopkami – vyvěrá velké množství minerálních pramenů a čistý oxid uhličitý. Naučná stezka vede po dně vyschlého jezera, jež bylo kdysi plné slané (minerální) vody. V Soosu po něm zůstala skutečná evropská rarita – tzv. křemelinový štít. Erozí zbrázděný nános křemeliny – zbytky schránek jezerních řas rozsivek usazených na dně jezera – pokrytý žlutou a bílou vrstvou vysrážených minerálních solí zde vytváří obraz „měsíční krajiny“.

Díky unikátním podmínkám žije v rezervaci řada chráněných živočichů a roste zde množství mokřadních a slanomilných rostlin.

Důležitou součástí je Císařský pramen, obsahující velké množství minerálních látek, především léčivou Glauberovu sůl a síran železnatý. Vyvěrá z velké hloubky a s teplotou 14 – 18°C je považován za nejteplejší minerálním pramenem v celém Chebsku.

Císařský pramen v rezervaci Soos je považován za nejchutnější z minerálních vod v okolí obce Františkovy Lázně. Kvůli projímavým účinkům však není vhodný k dlouhodobějšímu užívání.

Prohlédnout si lze také muzejní expozice o přírodě rezervace a jejího okolí, rozsáhlou expozici „Ptačí svět Chebska“ a paleontologickou expozici Dějiny země, jejíž součástí jsou modely prehistorických ještěrů v životní velikosti.