Podívejte se, jak vypadá doprava na hrázi Jesenice

Začala rekonstrukce silice na hrázi Jesenice. Uzavření potrvá do konce léta. Objízdná trasa pro všechna vozidla bude vedena přes obec Lipoltov. Oprava mostu potrvá do října 2024. Od středy 10. července došlo k úplné uzavírce

Autor videa: Milan Daněk

„Na základě diagnostického průzkumu bylo zjištěno, že do mostní konstrukce shora zatéká,“ uvedla tisková mluvčí Ředitelství silnic a dálnic ČR Kamila Zahálková. „Lokálně dochází ke vzniku a rozvoji koroze ocelové výztuže a porušení krycí vrstvy betonu. Povrchové sanační vrstvy jsou ve značném rozsahu delaminované od podkladu,“ sdělila s tím, že na mostě, který vede přes skluz od bezpečnostního přelivu vodní nádrže Jesenice, budou vybudovány nové nosné konstrukce.

Nosná konstrukce je tvořena dodatečně předpjatými betonovými prefabrikáty T-průřezu výšky 850 mm se spřaženou železobetonovou deskou tl. 220 mm. V příčném řezu je celkem 6 ks těchto nosníků. Příčný sklon desky je 2,5 %, podélný sklon je 0,0 %. Uložení je přímé na elastomerová ložiska.

Zhotovitelem za 14,65 mil. Kč (bez DPH) je společnost MI Roads.