Další lékaři starší 65 let získají finanční odměnu od kraje

Karlovarský kraj se snaží motivovat lékaře primární péče starší 65 let k setrvání v lékařské praxi, a to prostřednictvím finanční odměny. Právě svou činností v důchodovém věku velmi značně napomáhají s poskytováním zdravotnických služeb občanům regionu, kteří by jen velmi těžko hledali nového lékaře. Pro letošní rok byla v krajském rozpočtu alokována částka na tento motivační program ve výši 3,5 milionu korun.                

Ilustrační foto Pixabay

„Chceme dát starším lékařům najevo, že si jejich služeb velmi vážíme. Než totiž dojde ke generační obměně, kterou by měla zajistit krajská stipendia pro současné studenty medicíny, je třeba, aby ještě několik let vydrželi ordinovat. Nemyslím si, že finanční odměna je hlavním důvodem, proč seniorní lékaři ve svých praxích setrvávají, přesto i tuto odměnu vnímám jako určitý druh poděkování a motivační prvek, protože jej mohou získat za každý rok, kdy ordinují i po 65. roce svého života,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek.      

Rada kraje schválila poskytnutí finanční odměny dalším pěti lékařům na základě podání žádostí, jež splňovaly stanovené podmínky programu. Celkové se jedná o 250 tisíc korun. O odměnu ve výši 50 tisíc korun mohou žádat lékaři staří 65 let působící v oborech: všeobecné praktické lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost/pediatrie a zubní lékařství.     

K poslednímu červnu loňského roku působilo v Karlovarském kraji 44 (34,7 %) lékařů všeobecného praktické lékařství, 21 praktiků pro děti a dorost (42,9 %) a 52 zubařů (36 %) ve věku nad 65 let.

KÚKK