Vzpomínka na Antona Harta.  Jsem Cheban – jsem Evropan

Dnes 12. června by se dožil Anton Hart 110 let. V 90. letech se významným způsobem zasloužil o záchranu poutního místa Maria Loreto ve Starém Hrozňatově. „Maria Loreto je místem společných prosebníků a smíření,“ uvedl tehdy Anton Hart. „Na záchraně tohoto místa mají zásluhu i přátelé Lorety, kteří přispěli nejen svými modlitbami,“ připomněl.

Autor videa: Milan Daněk

Hart, který byl po druhé světové válce z Chebska odsunut, se usadil v nedalekém Waldsassenu. Zde, stejně jako předtím jeho rodina v Čechách, vedl cihelnu a později také schirndingskou keramičku. Čestným občanem města Chebu se stal v roce 2002. Za přínos k přátelským česko-německým vztahům a zásluhy na obnovení zmíněné památky se stal také nositelem řady ocenění, například Spolkového kříže, Ceny Evropy, Ceny Euregia Egrensis a Záslužného kříže I. stupně, který mu před sedmi lety udělil německý prezident Roman Herzog.

Ing. Anton Hart, narozen 12. června 1914 v Novém Hrozňatově. Zemřel 15. září 2004 ve Waldsassenu, kde je pochován v rodinné hrobce.