Prezident rozhodl o vyhlášení voleb do Senátu a do zastupitelstev krajů

Prezident republiky v souladu s Ústavou a příslušnými volebními zákony rozhodl o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu České republiky a o vyhlášení voleb do zastupitelstev krajů a stanovil dny jejich konání na pátek 20. září a sobotu 21. září 2024.

Rozhodnutí podléhá spolupodpisu předsedy vlády. K vyhlášení voleb dojde až publikací rozhodnutí ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv. Zdro:KPR

Ilustrační foto