Na Ohři byl vyhlášen 2. stupeň povodňové aktivity

Podle hlášení vodohospodářského dispečinku Povodí Ohře, s.p. dne 3. ledna 2024 bylo na vodním toku Ohře dosaženo hodnot výšky hladiny 199 cm (průtoku 42,25 m3/s), což odpovídá 2. stupni povodňové aktivity.  Proto povodňová komise obce vyhlásila ve středu 3. ledna 2024 v 9:00 hod. stav pohotovosti.

Ilustrační foto Pixabay

Z důvodu zvýšených průtoků ve všech vodních tocích pravděpodobně dojde k zaplavení zejména zemědělských pozemků v okolí Nebanic, Odravy a Vokova, zároveň může dojít k zaplavení části cyklostezky u Vokova a Nebanic.