Den zdraví lidem připomene důležitost prevence onkologických onemocnění

Včasná prevence je v oblasti onkologie klíčová. Proto se první „Den pro zdraví a nejen proti melanomu“ v Karlových Varech bude věnovat právě prevenci vzniku nádorových onemocnění. Prostor dostanou například ukázky samovyšetření, představení screeningových programů a vyšetření znamének dermatologem. Program v úterý 26. září pořádá společnost Dialog Jessenius pod záštitou Hlasu onkologických pacientů a ve spolupráci s Krajským úřadem Karlovarského kraje a městem Karlovy Vary. 

V Karlovarském kraji doposud chybí komplexní krajské onkologické centrum, nepracuje zde ani žádná pacientská organizace, která by se věnovala osvětě v oblasti nádorových onemocnění. To vedlo společnost Dialog Jessenius k uspořádání „Dne zdraví a nejen proti melanomu“. První ročník se v Karlových Varech uskuteční v úterý 26. září od 11 do 18 hodin v prostorách Alžbětiných lázní (Smetanovy sady 1145/1, Karlovy Vary).

Projekt je zaměřený na edukaci a je určený široké veřejnosti. „Všichni si při nejrůznějších příležitostech přejeme pevné zdraví. Ale ne vždy tomu svému zdraví věnujeme dostatečnou pozornost. Přitom často stačí opravdu málo, nepodceňovat prevenci. Osvětové akce, kde široká veřejnost získá přínosné informace, a navíc si doslova osahá anatomické modely a vyzkouší techniky samovyšetření, mohou být pravým impulzem pro mnohé z nás. Těší mě, že právě takový projekt hostí i naše Alžbětiny lázně,“ uvedla Andrea Pfeffer Ferklová, primátorka Karlových Varů.

„Správné informace jsou zdraví a život zachraňující,“ doplnila Michaela Tůmová, ředitelka společnosti Dialog Jessenius a místopředsedkyně výboru Hlasu onkologických pacientů. „Čím dříve jsou nádory odhaleny, tím je jejich léčba snazší.“ Hlavními tématy Dne zdraví proto budou nádory prsu, varlat, prostaty, gynekologické nádory se zaměřením na vakcinaci HPV, nádory tlustého střeva, nádory kůže a plic.

Ilustrační foto Pixabay

Návštěvníci si mohou přímo na místě nechat vyšetřit pigmentová znaménka dermatologem, seznámit se se screeningovými programy nebo si sami vyzkoušet samovyšetření prsů a varlat na speciálních anatomických modelech.

Nebudou chybět ani edukační informační stánky s tematickými letáky a brožurami. Kromě onkologické prevence se program zaměří i na všeobecné informace o životním stylu, zdravém pohybu a výživě. Přestaví se také Národní zdravotní informační portál NZIP a manuál onkologické prevence a včasné diagnostiky Hlidej.se.