Chystaná studie by měla ukázat na lokality, kde mohou hrozit velké lesní požáry

Karlovarský kraj je nejzalesněnějším regionem u nás. Téměř celá jeho polovina je pokryta lesy. S ohledem na probíhající klimatické změny a opakovaný vláhový deficit se postupně zvyšuje i riziko vypuknutí požárů v krajině a je potřeba, aby byl kraj na tyto situace do budoucna připraven. Radní proto odsouhlasili individuální dotaci Hasičskému záchrannému sboru Karlovarského kraje ve výši 300 tisíc korun na zpracování studie indexu požárního rizika pro lesní porosty.

Ilustrační foto Pixabay

„Určitě máme všichni v živé paměti rozsáhlý požár v Národním parku České Švýcarsko, s jehož následky se místní obyvatelé i jedinečná krajina budou vypořádávat ještě dlouhá léta. Neradi bychom, abychom podobné katastrofě museli čelit také u nás v regionu, a proto jsme se na radě rozhodli podpořit žádost o individuální dotaci hasičského záchranného sboru na vytvoření potřebné studie. Poslední slovo však budou mít ještě krajští zastupitelé, kteří budou o přidělení dotace jednat na zářijovém zasedání,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek.

Chystaná studie by měla přinést identifikaci a analýzu rizikových lokalit z pohledu vzniku a šíření závažných lesních požárů v rámci celého regionu. K vytipování ohrožených a nebezpečných lokalit by mělo dojít na základě vědeckého výzkumu. Kromě identifikace rizikových lokalit, která bude kombinovat index požárního rizika a palivové typy, zahrne dokument také informace o cestní síti, dojezdových vzdálenostech a vodních zdrojích. To vše s ohledem nejen na aktuální stav klimatu a lesních ekosystémů, ale i s výhledem do roku 2050. Na studii by měla s hasičským záchranným sborem spolupracovat Akademie věd ČR, Ústav pro výzkum globální změny a Ústav pro výzkum lesních ekosystémů – IFER. Pro hasiče bude připraveno také návazné odborné proškolení.

Zdroj: KÚKK